Wersja do druku

Udostępnij

Z przyjemnością informujemy, że Muzeum Sztuki w Łodzi przy wsparciu Instytutu Muzyki i Tańca w ramach I edycji Programu wydawniczego opublikowało antologię zatytułowaną Przyjdźcie, pokażemy Wam, co robimy. O improwizacji tańca. Jest to pierwsze w Polsce wydawnictwo poświęcone zagadnieniu improwizacji i jedno z nielicznych poświęconych zagadnieniom tańca współczesnego. Antologia dwudziestu pięciu tekstów (po raz pierwszy tłumaczonych na język polski  lub opracowanych na potrzeby publikacji) jest próbą ukazania problemu w sposób  wielowymiarowy, poprzez uwzględnienie kontekstu filozoficznego, kulturowego i społecznego. Wydanie książki było kulminacją kilkumiesięcznej wystawy pod tym samym tytułem w Muzeum Sztuki ms 2 w Łodzi (czerwiec-październik 2013) , której kuratorkami były Sonia Nieśpiałowska-Owczarek i Katarzyna Słoboda, redaktorki tomu.

W książce zamieszczono teksty performowane (Yvonne Rainer) i performatywne (Simone Forti czy Nancy Stark Smith). Steve Paxton i Sally Banes opisują działania Grand Union, które zostają potraktowane jako studium przypadku do zbadania zjawiska improwizacji grupowej. Susan Leigh Foster omawia zagadnienie społecznego-kulturowego kontekstu improwizacji tanecznej w Stanach Zjednoczonych.

W książce uwzględnione zostały także teksty filozoficzne, które naświetlają fundamentalne aspekty improwizacji, takie jak uprzestrzennienie ciała, rozumianego nie jako narzędzie umysłu, ale jako ciało myślące (Jean-Luc Nancy) czy niepewność wpisaną w etyczną przestrzeń otwartości, w której decyzja pojawia się jako proces, a nie jako zgodność i stałość (Michael Anker). Postulat uznania intymnego charakteru za jedną z najważniejszych wartość sztuki XXI wieku postuluje Brian Holmes w Manifeście afektywistycznym, a Alain Badiou traktuje Taniec jako metaforę myślenia, podkreślając tym samym uwalniający wymiar tego ostatniego. Gilles Deleuze w tekście Co to jest akt twórczy? omawia istotę tworzenia jako zdolności do uosabiania, performowania i transponowania aktów oporu wobec zastanej rzeczywistości. Peggy Phelan w Ontologii performansu odkrywa w ulotności tej sztuki jej zdolność do sprzeciwiania się reprodukcji reprezentacji.

Teksty zamówione do niniejszej publikacji uzupełniają powyższą problematykę o zagadnienia takie jak percepcja i odczuwanie improwizacji (Gabriela Karolczak), trud próby i wypróbowywania (Juliusz Grzybowski), fenomenologiczny podmiot (Zofia Maria Cielątkowska), a także socjoekonomiczne narzędzia improwizacyjne (Kai Van Eikels).

Redaktorki: Sonia Nieśpiałowska-Owczarek, Katarzyna Słoboda (redaktorka prowadząca)

Autorzy / autorki: Michael Anker, Alain Badiou, Sally Banes, Curtis L. Carter, Zofia Maria Cielątkowska, Gilles Deleuze, Kai Van Eikels, Simone Forti, Susan Leigh Foster, Juliusz Grzybowski, Anna Halprin, Brian Holmes, Gabriela Karolczak, Jean-Luc Nancy, Cynthia J. Novack, Steve Paxton, Peggy Phelan, Yvonne Rainer, Nancy Stark Smith

Tłumaczki/ tłumacze: Weronika Szczawińska, Piotr Juskowiak, Agnieszka Kowalczyk, Małgorzata Kwietniewska, Sława Lisiecka, Jadwiga Majewska, Paweł Pieniążek

Projekt / skład: Full Metal Jacket

Publikacja towarzysząca wystawie dofinansowana ze środków Instytutu Muzyki i Tańca w ramach Programu wydawniczego 2013.

 

Cena: 69 zł

Książkę można zamawiać w sklepie internetowym Muzeum Sztuki w Łodzi:

http://msl.org.pl/pl/sklep/produkt/przyjdzcie-pokazemy-wam-co-robimy/

 

Z publikacją będzie można zapoznać się także na miejscu w Czytelni Instytutu Muzyki i Tańca w Warszawie.

 

Więcej o wystawie:

http://msl.org.pl/pl/wydarzenia/przyjdzcie-pokazemy-wam-co-robimy-o-improwizacji-t/