Wersja do druku

Udostępnij

W ramach realizowanego pod auspicjami Komisji Europejskiej projektu „European Video Dance Heritage” (EVDH), Instytut Tańca im. Alicji Alonso Uniwersytetu Króla Juana Carlosa w Madrycie, we współpracy z Muzeum Królowej Sofii, Fundacją SGAE (Hiszpańskie Towarzystwo Twórców i Wydawców) oraz radą miejską Fuenlabrady, ogłasza nabór na europejskie warsztaty tworzenia filmów wideo poświęconych tańcu, które odbędą się w od 26 do 31 maja 2014 roku w Muzeum Królowej Sofii oraz Instytucie Tańca im. Alicji Alonso w Fuenlabradzie (obszar metropolitarny Madrytu).

Informacje dla uczestników

Warsztaty prowadzone będą w języku angielskim i hiszpańskim.

Warsztaty podzielone są na dwa moduły. W ramach pierwszego z nich twórcy filmów wideo będą mieli okazję opracować film wideo poświęcony tańcu (maks. 3 min.) z pomocą znanych europejskich ekspertów, którzy podzielą się z uczestnikami swoją wiedzą na temat tworzenia scenariuszy, produkcji i post-produkcji filmów wideo. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji bazę nagrań muzycznych udostępnioną przez fundację SGAE specjalnie na potrzeby tego projektu.

Drugi moduł skierowany jest do choreografów (także nauczycieli tańca, reżyserów i producentów spektakli tanecznych, etc.), którzy, przy pomocy personelu technicznego, będą tworzyć nagrania audio-wideo spektakli choreograficznych (maks. 3 min.). Uczestników będzie wspierać grono europejskich specjalistów dysponujących szerokim doświadczeniem w zakresie produkcji i post-produkcji tego typu nagrań.

Opłata za uczestnictwo (płatna w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku) wynosi 120 euro za osobę. Organizator pokrywa koszty zakwaterowania i utrzymania uczestnika podczas warsztatów. Koszty podróży leżą w gestii uczestników.

Uczestnicy będą mieli do dyspozycji wszelki potrzebny sprzęt i zaplecze infrastrukturalne: trzy zestawy telewizyjne i kinowe, sześć kabin montażowych wyposażonych w oprogramowanie AVID wraz ze wsparciem montażystów, sześć sal do ćwiczeń oraz inne pomieszczeni na terenie kampusu. Będą mogli także korzystać z dwunastu kamer o wysokiej rozdzielczości obsługiwanych przez profesjonalnych operatorów oraz sprzęt oświetleniowy.

Do dyspozycji uczestników będą też tancerze różnych specjalności studiujący w instytucie  (taniec współczesny, taniec hiszpański, teatr fizyczny i taniec klasyczny).

Nabór wniosków

Warsztaty skierowane są do twórców filmów wideo poświęconych tańcowi oraz choreografów odznaczających się umiejętnościami w zakresie tworzenia nagrań wideo.

Każdy z kandydatów może zgłosić od 1 do 3 projektów zawierających opis działań i potrzeby. Maksymalny czas trwania projektu to 3 minuty.

 

Do udziału w warsztatach zostaną zakwalifikowane 24 projekty (po 12 dla każdego modułu). Decyzja o wyborze uczestników zostanie podjęta przez 7-osobową komisję w drugim tygodniu marca 2014 – wyniki naboru zostaną opublikowane 1 kwietnia na stronach www.isdaa.es and www.evdhproject.eu. Wybrane osoby zostaną także poinformowane drogą e-mailową.

Zgłaszając się do udziału w warsztatach, uczestnicy wyrażają zgodę na publiczną prezentację wykonanych przez siebie prac w Muzeum Królowej Zofii przez tydzień po zakończeniu warsztatów (od 31 maja 2014). Następnie prace zostaną przekazane Fundacji im. Alicji Alonso i opublikowane na stronach www.numeridanse.tv oraz www.evdhproject.eu przez Maison de la Danse. Partnerzy projektu mają także prawo rozpowszechniać prace podczas organizowanych przez siebie festiwali.

Dokumenty aplikacyjne:

Kandydaci proszeni są o zgłaszanie wniosków na adres registration@evdhproject.eu.


Wnioski muszą zawierać następujące dokumenty:

–  prawidłowo wypełniony formularz aplikacyjny (dostępny na stronach www.isdaa.es oraz www.evdhproject.eu)

–  CV kandydata

–  opis proponowanego projektu w formie pliku w formacie doc, pdf lub w formie multimedialnej z bezpośrednim linkiem do strony w serwisie Vimeo. Kandydaci zamierzający zgłosić więcej niż jeden projekt proszeni są o przesłanie każdego z nich oddzielnie.

Otrzymanie wniosku zostanie potwierdzone przez Instytut Tańca.

 

Termin składania aplikacji:

 

Nabór wniosków rozpoczyna się w dniu publikacji niniejszego ogłoszenia i potrwa do 15 marca 2014. Wnioski przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów warsztatu oraz kosztów podróży ze środków Instytutu Muzyki i Tańca. IMiT dofinansuje udział maksymalnie 2 uczestników. Aby ubiegać się o dofinansowanie, należy przesłać list motywacyjny + kalkulację kosztów podróży na adres taniec@imit.org.pl w ciągu 7 dni od daty uzyskania potwierdzenia udziału w warsztacie.

Szczegółowe informacje