Wersja do druku

Udostępnij

W odpowiedzi na inicjatywę dyrekcji Instytutu Muzyki i Tańca o tworzeniu Narodowego Archiwum Tańca, Archiwum Muzyki Polskiej i Kolekcji Nagrań Muzyki Polskiej, ogłoszoną w sierpniu 2018 roku, stale napływają do Instytutu darowizny od osób i instytucji, które przekazują pro publico bono swoje prywatne zbiory. Grudzień był pod tym względem miesiącem wyjątkowym, ponieważ otrzymaliśmy trzy unikatowe kolekcje.

Pierwszą z nich jest przekazany przez panią Hannę Lisowską, wybitną śpiewaczkę operową księgozbiór po ś.p. Antonim Wicherku – dyrygencie, prezesie Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków. Księgozbiór liczy 438 pozycji, wśród których znajdują się unikalne publikacje dotyczące muzyki klasycznej – polskie i zagraniczne. Kolekcja jest opisana i udostępniona w bibliotece Instytutu. Ze zbiorem można się zapoznać przeszukując katalog biblioteczny dostępny online pod hasłami przedmiotowymi „Darowizna Hanna Lisowska” oraz „Kolekcja Antoni Wicherek”.

Drugą darowizną jest zbiór z zakresu pedagogiki muzyki i szkoły kodalyowskiej w nauczaniu muzyki, przekazany przez pana doc. dr. Wojciecha Jankowskiego. Kolekcja liczy 279 egzemplarzy, zawiera publikacje wydawane przede wszystkim na Węgrzech, lecz także w Wielkiej Brytanii oraz Polsce. Jest sukcesywnie wprowadzana do katalogu bibliotecznego Instytutu Muzyki i Tańca, można ją wyszukać korzystając z hasła przedmiotowego „Darowizna Wojciech Jankowski”.

Trzecią przekazaną w darze kolekcją jest zbiór programów i druków ulotnych wydawanych przede wszystkim w Polsce w XX wieku, w związku z premierami wydarzeń muzycznych, tanecznych i teatralnych. Wydawnictwa przekazał pan Bronisław Tumiłowicz. Kolekcja liczy 1610 pozycji. Po opracowaniu będzie ona dostępna tak jak  wspomniane wyżej w katalogu bibliotecznym Instytutu Muzyki i Tańca w zakładce „czytelnia”.

Dziękujemy Państwu za wszystkie przekazane do tej pory muzykalia i archiwalia związane ze sztuką tańca.

Szczegóły akcji na stronie: http://imit.org.pl/pl/akcja.html