Dobiega końca projekt Ukraina – zróbmy razem operę” dedykowany ukraińskim dzieciom z ewakuowanych domów dziecka uczestniczących w warsztatach prowadzonych przez polskich i ukraińskich artystów. Już 13 sierpnia w podwarszawskim Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Ossa zaprezentują oni operę „Zaporożec za Dunajem” Semena Hułaka-Artemowskiego w reż. Michała Znanieckiego. Pokaz uświetni orkiestra i chór Teatru Opery i Baletu w Charkowie, które także musiały opuścić swój kraj.

Wersja do druku

Udostępnij

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca od początku agresji Rosji na Ukrainę prowadzi systematyczne działania pomocowe w ramach programu wspieraMY Ukrainę. Składają się na niego m.in. pomoc psychologiczna czy rezydencje artystyczne, ale również zajęcia dla dzieci i młodzieży, ewakuowanych na przełomie lutego i marca z ukraińskich internatów i domów dziecka. We współpracy z Fundacją Most the Most Instytut zorganizował cykl interdyscyplinarnych warsztatów edukacyjnych, które prowadzili ukraińscy i polscy artyści. W ramach zajęć dzieci uczyły się m.in. tworzenia scenografii, kostiumów, tańca i śpiewu. Finałem projektu będzie planowany na sobotę 13 sierpnia pokaz opery „Zaporożec za Dunajem” Semena Hułaka-Artemowskiego zrealizowany pod kierunkiem Michała Znanieckiego.

Na przestrzeni minionych miesięcy widzieliśmy ogromne zmiany w zachowaniu dzieci. Dużo częściej słyszymy teraz ich śmiech, a w oczach pojawił się błysk nadziei mówi Katarzyna Meissner, dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca.   Dla nas to jeden z tych projektów, który pokazuje w sposób namacalny jak wielką siłę ma sztuka, jak potrafi zmieniać życie na lepsze. 

Oksana Klimiuk, jedna z koordynatorek projektu, zaobserwowała także, że dzieci bardzo ostrożnie wchodziły w warsztaty prowadzone zupełnie inaczej niż szkolne lekcje:

Dzieci powoli zgłaszały się na zajęcia ze śpiewu czy tańca. Ale kiedy zaczynały już słuchać muzyki i próbować tańczyć, otwierały się też na relacje, zaczynały słuchać wskazówek nauczycieli i grupy. Język sztuki zaczął łączyć je ze światem. Widzieliśmy jak rozwijają się na tych zajęciach.  

Finałowa prezentacja z udziałem artystów operowych z Ukrainy to efekt kilkumiesięcznej pracy dzieci i młodzieży, które uczestniczyły w warsztatach dotykających różnych dziedzin sztuki. Młodzi artyści oprócz wspólnego wykonania fragmentów choreograficznych czy chóralnych, wykonały także samodzielnie elementy scenografii, rekwizytów a nawet kostiumów. Jak mówił reżyser przedsięwzięcia Michał Znaniecki:

Za nami 2 miesiące warsztatów ze wszystkich technik operowych. Wchodzimy w fazę prób. Przyjeżdżają soliści Ukraińcy, śpiewacy, orkiestra, chór i zaczynamy łączyć to, czego nauczyły się dzieci z partiami profesjonalnych śpiewaków, z którymi mam próby reżyserskie. Będziemy spajać ich działania z umiejętnościami dzieci, aby stały się aktywnymi uczestnikami pokazu. Wkrótce pokażemy dzieciom i razem z dziećmi jak te wszystkie techniki łączą się na scenie ze scenografią, światłem, występami solistów, chóru, śpiewaków i ogromnej orkiestry. To z pewnością zrobi ogromne wrażenie!     

W spektaklu weźmie udział także orkiestra i chór Teatru Opery i Baletu w Charkowie, których siedziba została zbombardowana przez Rosjan. W kwietniu zespół ewakuował się wraz z rodzinami i obecnie przebywa na Słowacji. Do Polski przyjadą specjalnie, by wykonać operę wspólnie z dziećmi. Przyjazd tych profesjonalnych artystów jest możliwy dzięki finansowemu wsparciu SCAPR (Societies’ Council for the Collective Management of Performers’ Rights) we współpracy ze STOART: www.stoart.org.pl.

Projekt jest organizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, we współpracy  i wsparciu finansowym Fundacji Most the Most  www.mostthemost.pl 

O przygotowaniach mówi reżyser Michał Znaniecki:

O Fundacji Most the Most 

Fundacja Most the Most jest niezależną organizacją non-profit. Jej misją jest budowanie kapitału społecznego poprzez wspieranie kultury, twórców i międzypokoleniowej współpracy. Fundacja dąży do tego, by budować most między przeszłością i przyszłością w oparciu o historię, tradycję i kulturę. Chce być integratorem i inspiratorem wielu grup pokoleniowych i społecznych na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego. https://mostthemost.pl/ 

Organizatorzy dziękują następującym instytucjom za wsparcie w realizacji projektu: 

Teatr Wielki – Opera Narodowa 

Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina 

Dariusz Albrycht i Agencja Artystyczna E M A sp. z o.o. 

Tomasz Chwaja i firma PROPS-DEKORACJE RZEŹBIARSKIE S.C 

Mirosław Mastalerz 

Koordynator projektu: 

Magdalena Sowińska ukraina@nimit.pl  

Kontakt dla mediów: 

Agata Szymczak agata.szymczak@nimit.pl, +48 785 310 000 

Agnieszka Wyszomirska agnieszka.wyszomirska@nimit.pl; +48  887 240 011 


Завершується проект «Україна – зробимо оперу разом», присвячений українським дітям з евакуйованих дитячих будинків, які беруть участь у майстер-класах польських та українських митців. 13 серпня у навчальному центрі під Варшавою покажуть оперу Семена Гуляка-Артемовського «Запорожець за Дунаєм» реж. Міхал Знанецький. Прикрашають шоу оркестр і хор Харківського театру опери та балету, яким також довелося покинути країну.

З початку російської агресії проти України Національний інститут музики і танцю проводить системну допомогу в рамках програми «Ми підтримуємо Україну». Він складається, серед інших iз психологічної допомоги чи мистецьких резиденції, а також заходів для дітей та молоді, евакуйованих на рубежі лютого та березня з українських інтернатів та дитячих будинків. У співпраці з фондом Most the Most Інститут організував серію міждисциплінарних освітніх воркшопів, які проводили українські та польські митці. В рамках занять діти навчалися, серед ін створення сценографії, костюмів, танцю та співу. Фіналом проекту стане вистава опери «Запорожець за Дунаєм» Семена Гуляка-Артемовського, запланована на суботу, 13 серпня, під керівництвом Міхала Знанецького.

– За останні місяці ми спостерігаємо величезні зміни в поведінці дітей. Тепер ми набагато частіше чуємо їхній сміх, і в наших очах з’явився вогник надії, – каже Катажина Мейснер, директор Національного Iнституту Mузики і Tанцю. – Для нас це один із тих проектів, який наочно показує, яку силу має мистецтво, як воно може змінити життя на краще.

Оксана Клім’юк, одна з координаторів проекту, також зауважила, що діти дуже обережно входять у майстерні, які проводяться зовсім не так, як шкільні уроки:

– Діти потихеньку записувалися на заняття вокалом чи танцями. Але коли вони почали слухати музику і пробувати танцювати, вони також відкрили стосунки, почали слухати вчителів і групове керівництво. Мова мистецтва почала зв’язувати їх зі світом. Ми бачили, як вони розвивалися на цих уроках.

Фінальна презентація за участю оперних артистів з України є результатом кількамісячної роботи дітей та молоді, які пройшли майстер-класи з різних напрямків мистецтва. Окрім спільного виконання хореографічних чи хорових фрагментів, юні артисти також самостійно виготовляли елементи сценографії, реквізит і навіть костюми. Як сказав директор проекту Міхал Знанецький:

– Позаду два місяці майстер-класів з усіх оперних технік. Ми входимо у фазу тестування. Приходять українські солісти, співаки, оркестр, хор і ми починаємо поєднувати вивчене дітьми з партіями професійних співаків, з якими я репетирувала режисуру. Ми поєднаємо їхні дії з уміннями дітей, щоб стати активними учасниками шоу. Незабаром ми покажемо дітям і разом з дітьми, як усі ці техніки поєднуються на сцені зі сценічним оформленням, світлом, виступами солістів, хору, співаків і величезного оркестру. Це обов’язково справить величезне враження.

У виставі також візьмуть участь оркестр і хор Харківського театру опери та балету, місце якого розбомбили росіяни. У квітні команда разом із родинами евакуювалася і зараз перебуває у Словаччині. Вони спеціально приїдуть до Польщі, щоб разом з дітьми поставити оперу. Приїзд цих професійних артистів можливий завдяки фінансовій підтримці SCARP (Товариства «Рада колективного управління правами виконавців») у співпраці з STOART: www.stoart.org.pl

Проект організований Національним Iнститутом Mузики і Tанцю у співпраці та фінансова підтримка Фонду Most the Most www.mostthemost.pl

Про фонд Most the Most

Фонд «Найбільше» є незалежною неприбутковою організацією. Його місія полягає в створенні соціального капіталу шляхом підтримки культури, творців і співпраці між поколіннями. Фонд прагне побудувати міст між минулим і майбутнім на основі історії, традицій і культури. Він хоче бути інтегратором і натхненником багатьох поколінь і соціальних груп на благо культури та національної спадщини. https://mostthemost.pl/

Організатори висловлюють подяку за підтримку в реалізації проекту наступним установам:

Великий театр – Національна опера

Лодзька філармонія Артур Рубінштейн

Даріуш Альбріхт та Artistic Agency E M A sp.z o.o.

Томаш Хвая та компанія PROPS-DEKORACJE RZEŹBIARSKIE S.C.

Мирослав Масталерж

Координатор проекту:

Магдалена Совінська ukraina@nimit.pl

Контакт для ЗМІ:

Агата Шимчак agata.szymczak@nimit.pl, +48 785 310 000

Агнешка Вишомірська agnieszka.wyszomirska@nimit.pl; +48 887 240 011