Wersja do druku

Udostępnij

Cel: 

Program polega na sfinansowaniu przez Instytut Muzyki i Tańca uczestnictwa uczniów klas przedmaturalnych i maturalnych w edukacyjnych próbach otwartych oraz koncertach filharmonicznych. Celem programu jest zbudowanie trwałej relacji pomiędzy filharmoniami i młodzieżą oraz zachęcenie do uczestniczenia w koncertach z repertuarem klasycznym.

Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z dnia 27 czerwca 2019 r. o dodatkowym naborze do programu „filharmonia / ostrożnie, wciąga!!!”.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 9 lipca 2019 r.


Termin wyboru zgłoszeń przez komisję: 10 lipca 2019 r. 

Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.

Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z dnia 16 maja 2019 r. o terminie i trybie naboru zgłoszeń do programu „filharmonia / ostrożnie, wciąga!!!” – VIII edycja, sezon 2019/2020. 

Termin nadsyłania zgłoszeń do edycji programu na sezon 2018/2019 upływa w dniu 31 maja 2019 r.

Zgłoszenia należy przysyłać w wersji papierowej oraz elektronicznej. Zeskanowany i podpisany przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania Instytucji formularz aplikacyjny należy przysłać w wersji elektronicznej (w PDF) na adres: imit@imit.org.pl w terminie do 31 maja 2019  roku z tytułem wiadomości: Wniosek do programu „filharmonia / ostrożnie, wciąga!!!”. Identyczną, papierową wersję dokumentów należy przysłać na adres:

Instytut Muzyki i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa

z dopiskiem: Wniosek do programu „filharmonia / ostrożnie, wciąga!!!” w terminie do 31 maja 2019 roku. Decyduje data stempla pocztowego.

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję upływa w dniu 10 czerwca 2019 r.

Po tym terminie lista projektów zatwierdzonych przez komisję zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu, a wnioskodawcy zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji w formie mailowej.

W przypadku niewyczerpania pełnej puli środków przeznaczonych na edycję programu

w sezonie 2019/2020, Dyrektor IMiT może ogłosić drugą turę naboru zgłoszeń.

Budżet edycji programu w sezonie 2018/2019 wynosi 130 000 zł.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych wniosków IMiT może zwiększyć budżet Programu.

Wzór formularza aplikacyjnego dostępny jest na stronie IMiT: www.imit.org.pl / zakładka: Programy.

 

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

Maxymilian Bylicki – Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca

Mateusz Cieślak – Główny specjalista ds. programowych, tel. 22  829 20 18, mateusz.cieslak@imit.org.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN PROGRAMU FOW 16.05.2019.pdf

FORMULARZ APLIKACYJNY.xlsx

Załącznik nr 1 wnioskodawcy.pdf

Załącznik nr 2 aktywność uczestników.pdf

Załącznik nr 3 scenariusz próby otwartej.pdf

Załącznik nr 4 zasady uczestnictwa w programie.pdf

Załącznik nr 5 zasady uczestnictwa w plebiscycie.pdf

Załącznik nr 6 ewidencja uczestników.pdf

OGŁOSZENIE WYNIKÓW.pdf

OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABÓR DODATKOWY.pdf