Wersja do druku

Udostępnij

Zgodnie z regulaminem programu „filharmonia / ostrożnie, wciąga!!!” 10 września 2018 r. w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej wybierającej projekty przeznaczone do realizacji w ramach edycji programu na sezon 2018/2019. Publikujemy wyniki naboru.

 

W skład komisji opiniującej wnioski weszli eksperci Instytutu Muzyki i Tańca:

Maxymilian Bylicki – dyrektor IMiT, specjaliści: Brygida Błaszczyk-Podhajska,
Mateusz Cieślak, Małgorzata Kosińska, Małgorzata Lipiec-Hoppe, Alina Święs.

 

Do programu zgłoszono 5 aplikacji. Komisja konkursowa postanowiła skierować
do realizacji wszystkie wnioski.

 

Lista projektów zakwalifikowanych do dofinansowania:

1. Elbląska Orkiestra Kameralna
(kwota dofinansowania: 20 000 zł)

2. Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina
(kwota dofinansowania: 20 000 zł)

3. Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera
(kwota dofinansowania: 10 650 zł)

4. Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga
(kwota dofinansowania: 20 000 zł)

5. Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze
(kwota dofinansowania: 20 000 zł)

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z regulaminem programu komisja wybrała projekty z uwzględnieniem poprawności formalnej wniosków, wartości merytorycznej wniosku, planu promocji oraz sposobu zaplanowania prób otwartych i poziomu artystycznego koncertów.

 

Już dziś zapraszamy serdecznie do aplikowania w kolejnych naborach wniosków.

Regulamin i informacje o programie: filharmonia / ostrożnie, wciąga!!!