Wersja do druku

Udostępnij

Festiwal De Musica. Spotkania, koncerty, spektakle, dyskusje, wystawy, edukacja muzyczna jest inicjatywą prof. Michała Bristigera oraz Stowarzyszenia „De Musica”, które ten wybitny muzykolog założył i prowadzi.Współorganizatorem Festiwalu jest Instytut Muzyki
i Tańca.

Na program Festiwalu składają się wydarzenia naukowe i artystyczne. Do wydarzeń naukowych Festiwalu należy konferencja poświęcona historii i teorii krytyki muzycznej, wzbogacona o warsztaty, które organizuje Instytut Muzyki i Tańca.

Warszataty są częścią programu IMIT „Krytyka muzyczna 2.0”, którego pierwsza edycja, zatytułowana „Współczesna krytyka muzyki współczesnej” odbędzie się w dniach 14-16 września. Zakwalifikowani do udziału w programie uczestnicy wezmą udział w wykładach poświęconych krytyce muzycznej oraz warsztatach, które poprowadzi red. Andrzej Chłopecki. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. Michał Bristiger.
Efektem przeprowadzonych warsztatów będą przygotowane przez uczestników recenzje
i teksty krytyczne poświęcone koncertowi inauguracyjnemu 54. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, które zostaną opublikowane na stronie internetowej IMiT i w prasie muzykologicznej.

W programie Festiwalu znajdują się również dyskusje i prezentacje, których bohaterami są wybitni przedstawiciele XX-wiecznej kultury muzycznej: Konstanty Regamey, Mieczysław Weinberg (opera Pasażerka), Andrzej Markowski oraz Reinhold Brinkmann. Osobne miejsce zajmuje spotkanie interdyscyplinarne wokół wątków szekspirowskich w muzyce różnych epok.

Część artystyczna Festiwalu obejmuje koncert monograficzny utworów Mieczysława Weinberga, recital fortepianowy Elżbiety Sternlicht (kompozycje Schumanna, Fanny Hensel, Szymanowskiego i Ligetiego) oraz wieczór, którym Stowarzyszenie „De Musica” świętuje
90. urodziny prof. Michała Bristigera (w programie m. in.: utwory Dowlanda, D’India, Weinberga i Brittena). Temat opery Pasażerka powróci w czasie wystawy prac Dawida Patarai. Szczególnej wagi wydarzeniem będzie uroczyste spotkanie z Julią Hartwig.

Spotkania festiwalowe odbywają się w sali koncertowej Polskiego Wydawnictwa Muzycznego przy ul. Fredry 8 oraz w siedzibie orkiestry Sinfonia Varsovia przy
ul. Grochowskiej 272. Wstęp na wszystkie z nich jest wolny.

Wsparcia organizacyjnego i finansowego udzieliły Festiwalowi także Urząd m.st. Warszawy, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskie Wydawnictwo Muzyczne , orkiestra Sinfonia Varsovia i STOART.

Zapraszamy do zapoznania się z programem Festiwalu.