Wersja do druku

Udostępnij

W 2016 roku obchodzimy 70. rocznicę śmierci Feliksa Nowowiejskiego, a w 2017 roku – 140. rocznicę urodzin. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 2016 Rokiem kompozytora. Warto z tej okazji przybliżyć olbrzymią spuściznę muzyczną kompozytora, znanego Polakom głównie jako kompozytora „Roty”. Jest to także znakomita okazja do przypomnienia patriotycznej i społecznej postawy Nowowiejskiego.

Ideą przewodnią obchodów jest uhonorowanie postaci Feliksa Nowowiejskiego jako kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga i organizatora życia muzycznego w Polsce, a także ukazanie – na przykładzie biografii kompozytora – złożonego procesu zmian politycznych, historycznych i kulturowych, jakim podlegała Polska na przełomie XIX i XX wieku.

Na stronie internetowej IMIT uruchomiliśmy specjalną zakładkę poświęconą rocznicom. Znajdują się w niej zdjęcia Feliksa Nowowiejskiego oraz biogram do nieodpłatnego pobrania. Istnieje również możliwość otrzymania logotypu Feliks Nowowiejski 2016-2017, który może zostać przyznany instytucjom włączającym się w obchody. Użycie logotypu wymaga zgody Instytutu Muzyki i Tańca. Wszelkie szczegóły znajdują się w zakładce rocznice / nowowiejski 2016-2017.

Rolę Biura Obchodów Roku Nowowiejskiego powierzyło Instytutowi Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Działania Biura mają wesprzeć organizacyjnie przedsięwzięcia artystyczne, naukowe, edukacyjne, dokumentacyjnych oraz popularyzatorskie związane z postacią i twórczością Nowowiejskiego w kontekście muzyki, historii i kultury przełomu XIX i XX oraz pierwszej połowy XX wieku.

Ze względu na wolumen twórczości Nowowiejskiego, podwójną rocznicę urodzin i śmierci oraz sposób planowania sezonów artystycznych, program obchodów realizowany będzie w trybie dwuletnim.