Wersja do druku

Udostępnij

MYŚL W RUCHU

Cele: Program ma na celu uwrażliwienie młodych odbiorców na pozawerbalne formy komunikacji, zapoznanie ich z językiem tańca i rozwój nowej publiczności dla tej sztuki. Każda z edycji realizowana jest w ramach zajęć pozaszkolnych i przygotowana jest we współpracy z tancerzami i choreografami uprawiającymi różne dziedziny sztuki tańca, dzięki czemu uczestnicy maja okazję by zapoznać się m.in. z technikami tańca współczesnego, baletem, tańcami ludowymi, hip-hopem, capoeirą czy butō, a także z nowymi mediami wykorzystywanymi przez artystów tańca. Integralną częścią programu są także wykłady teoretyczne. W ramach zajęć uczestnicy oglądają również wybrane spektakle taneczne na lokalnych scenach. Zajęcia praktyczne w ramach programu zakończone są otwartym pokazem pracy.

Opis: Program Myśl w ruchu skierowany jest do dzieci i młodzieży uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych.  Dotychczas uruchomione zostały 4 edycje programu: we Wrocławiu pod kierownictwem Adama Kamińskiego  (marzec-czerwiec 2011 i luty-czerwiec 2012) oraz w Lublinie pod kierownictwem Anny Żak (wrzesień-grudzień 2011 i  wrzesień-grudzień 2012). Program każdej z edycji został przygotowany przez lokalnego kuratora jako autorski projekt, uwzględniający zarówno grupę wiekową, do której był adresowany (kolejne edycje miały bardzo zróżnicowane grupy adresatów, od pierwszoklasistów po nastolatków), jak i specyfikę lokalnego środowiska tanecznego, we współpracy z którym były realizowane.

Dotychczasowe rezultaty : 2 edycje zrealizowane w Lublinie i we Wrocławiu

WARSZTATY TANECZNE DLA SENIORÓW

Cele : Popularyzacja wiedzy o tańcu wśród seniorów i rozwój publiczności tańca.

Warsztaty taneczne adresowane do seniorów obejmują takie elementy edukacyjne jak historia tańca, przegląd nurtów tańca współczesnego, wspólne oglądanie spektakli tańca i próba dekodowania języka, którym posługują się artyści. Ponadto w trakcie spotkań pojawiają się praktyczne elementy terapii tańcem oraz różnorodnych technik tańca współczesnego. W dalszej perspektywie rezultatem warsztatów stanie się projekt artystyczny – spektakl taneczny z udziałem uczestników.

Opis

We współpracy z Zachętą Narodową Galerią Sztuki IMiT w 2012 roku zainaugurował cotygodniowy cykl warsztatów tanecznych dla seniorów. W Polsce najbardziej rozwiniętą i popularną formą aktywizacji osób starszych są działające prężnie w dużych miastach uniwersytety trzeciego wieku, oferujące seniorom rozbudowane działania edukacyjne. Projekt warsztatów tanecznych dla seniorów jest próbą stworzenia oferty komplementarnej wobec oferty uniwersytetów trzeciego wieku, odpowiadającej na inne potrzeby kulturalne.

Projekt w trakcie realizacji.

WARSZTATY RUCHU SCENICZNEGO DLA AKTORÓW DRAMATYCZNYCH

Cele : Nawiązanie nowych możliwości współpracy pomiędzy teatrem dramatycznym i choreografami nurtów niezależnych.

Opis : We współpracy z Teatrem Polskim w Warszawie Instytut zainicjował cykl warsztatów ruchu scenicznego dla aktorów dramatycznych, którego celem jest spotkanie świata teatralnego i tanecznego oraz próba znalezienia wspólnego języka artystycznej ekspresji. W ramach półrocznego cyklu każdy z szóstki zaproszonych choreografów, reprezentujących różne nurty tańca współczesnego, poprowadzi dwudniowe autorskie warsztaty z aktorami.

Dotychczas warsztaty poprowadzili Leszek Bzdyl i Marysia Stokłosa. Do współpracy zaproszeni zostali także Witold Jurewicz, Kaya Kołodziejczyk oraz Janusz Subicz.

Projekt w trakcie realizacji.

 

FORUM DRAMATURGICZNE

Cele : Wspieranie rozwoju zawodowego młodych choreografów, krytyków tańca, etc.

Opis: Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Instytutem Teatralnym w roku 2011 zorganizował w Warszawie Forum dramaturgiczne Performace politicality, prowadzone przez Jana Ritsemę i Anę Vujanović.  IMiT kontynuuje projekt Forum, przekształcając pierwotną formułę i przenosząc jego realizację do ośrodków w różnych miastach. Do uczestnictwa w warsztatach dramaturgicznych zaproszeni są tancerze, choreografowie, artyści teatru i sztuk performatywnych. W roku 2012 gościem Forum będzie Christine de Smedt, współpracująca z Les Ballets C. de la B, a w 2013 – Xavier Le Roy, słynny francuski konceptualista tańca.

 

KONKURS NA RECENZJĘ

Cele : Umożliwienie debiutu w zakresie krytyki tanecznej i aktywizacja na polu tej dziedziny.

 

Opis: Konkurs na recenzję jest jednym z pierwszych działań skierowanych do młodego pokolenia miłośników sztuki tańca, którzy chcieliby spróbować swoich sił jako recenzenci. Na przełomie roku 2011 i 2012 Instytut Muzyki i Tańca wspólnie z miesięcznikiem „Teatr” ogłosił konkurs na napisanie recenzji ze spektaklu tanecznego.

 

Budżet : przewidywany budżet łączny na 2012 wynosi 115 000 zł

Osoba odpowiedzialna : Joanna Szymajda

 

POBYT REZYDENCYJNY POLSKICH CHOREOGRAFÓW W FILADELFII

Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Art Stations Foundation (Poznań) oraz Dance/USA Philadelphia (www.danceup.org) zaprasza polskich choreografów na wizytę studyjną/pobyt rezydencyjny do Filadelfii zorganizowany wokół wydarzeń festiwalu Live Arts/Philly Fringe Festival (www.livearts-fringe.org)!

Pilotażowa edycja projektu zakłada regularną, coroczną współpracę pomiędzy polskim i filadelfijskim środowiskiem tańca. Wizyty studyjne choreografów polskich i amerykańskich (połączone z pobytami rezydencyjnymi i badawczymi) mają na celu wspieranie rozwoju artystycznej wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy dwoma ośrodkami i młodymi twórcami poszukującymi własnej tanecznej tożsamości.

Projekt jest manifestacją wiary, że sztuka choreografii nie ogranicza się do układania i egzekwowania kroków, ale jest złożonym i długotrwałym procesem dochodzenia do indywidualnego artystycznego języka na drodze tanecznego eksperymentu, intelektualnego rozwoju i (auto)refleksji oraz wymiany doświadczeń z artystami innych dziedzin.

Program oferuje artystom obu krajów unikatową, nie zorientowaną na produkowanie spektaklu, okazję do konfrontacji z lokalnym środowiskiem oraz przestrzeń do podejmowania artystycznego ryzyka, redefinicji własnych postaw twórczych, dyskusji nad własnym procesem twórczym i poszukiwania inspiracji do dalszej pracy.

Osią pobytu amerykańskich artystów w Polsce będą czerwcowe i lipcowe zdarzenia taneczne, m.in. międzynarodowe taneczne festiwale (w Gdańsku, Warszawie, Bytomiu i Poznaniu) umożliwiające dogłębne poznanie polskiej sceny tanecznej, różnych jej ośrodków, spotkanie z dużą liczbą lokalnych artystów (zarówno w studio, jak i w ramach festiwalowych prezentacji ich prac) oraz możliwość zaoferowania gościowi zarówno poprowadzenia warsztatów w ramach jednej z imprez, jak i zapewnienia mu przestrzeni na własną studyjną pracę.

Osią pobytu polskich choreografów w USA jest możliwość pobytu i pracy studyjnej w Filadelfii oraz udziału w prestiżowym międzynarodowym Philadelphia Live Arts Festival (wrzesień), co oferuje polskiemu artyście podobne do polskiego bogactwo zdarzeń i możliwości spotkań z lokalnym środowiskiem oraz szansę na własną twórczą pracę w nowym kontekście.

Aplikacje do programu zostały ogłoszone jednocześnie w USA i w Polsce, co zaowocuje wyłonieniem czwórki artystów (po 2 z każdego kraju), którzy wezmą udział w programie.

Program oferuje : możliwość pobytu rezydencyjnego (od dwóch do czterech tygodni) w Filadelfii dla dwóch polskich choreografów oraz bilety na spektakle tańca w ramach Live Arts/Philly Fringe Festival, studio do indywidualnej pracy oraz możliwość uczestniczenia w dostępnych zajęciach tanecznych w Filadelfii, dialog z lokalnym środowiskiem tańca, zakwaterowanie i wyżywienie. Szczegóły każdej rezydencji zostaną zaprojektowane w dialogu z wybranym artystą w zależności od jego zainteresowań I potrzeb. Czas rezydencji: do 4 tygodni pomiędzy 7 września i 5 października 2012

Projekt możliwy dzięki wsparciu Live Arts Brewery, a program of the Philadelphia Live Arts Festival. www.livearts-fringe.org Instytutu Polskiego w Nowym Yorku www.polishculture-nyc.org

 

Nabór trwał do 24 lutego.

Powołanie komisji

Protokół z obrad komisji do pobrania