Wersja do druku

Udostępnij

Szanowni Państwo,

w związku z przygotowaną przez Instytut Muzyki i Tańca ankietą Kongres Tańca 2020, przeprowadzoną w dniach 28.10.2019 – 07.01.2020, dotyczącą diagnozy problemów z jakimi mierzą się twórcy, artyści, odbiorcy, badacze i wszystkie osoby działające na rzecz sztuki tańca. Serdecznie dziękujemy wszystkim Respondentom za poświęcenie swojego czasu, wypełnienie ankiety oraz przekazanie cennych opinii i informacji, dzięki którym dowiedzieliśmy się, jakie zagadnienia powinny stać się przedmiotem publicznej debaty podczas II Kongresu Tańca, który odbędzie się 26-29 września 2020 roku w Warszawie.

II Kongres Tańca będzie wydarzeniem otwartym dla wszystkich osób zainteresowanych sztuką tańca. Przedsięwzięciem prezentującym różnorodność tańca i popularyzującym ten obszar aktywności człowieka.-W

Z ogromną przyjemnością informujemy, że sobota 26 września będzie tzw. Dniem Święta Tańca – publicznym i mającym miejsce w przestrzeni miejskiej (m.in. Korowód Tańca, otwarte pokazy i warsztaty taneczne). Od 27 do 29 września działania kongresowe odbędą się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie (m.in. panele dyskusyjne, prelekcje, pokazy, warsztaty). W programie II Kongresu Tańca znajdą się także wydarzenia artystyczne.

Dzięki Państwa zaangażowaniu wyniki ankiety pokazały, jak ważne są dla środowiska tanecznego i z jakimi problemami wiążą się takie obszary tematyczne jak: Artysta tańca, Infrastruktura dla tańca, Zarządzanie tańcem, Partnerstwo dla tańca, Edukacja i upowszechnianie tańca, Badania nad tańcem. Zebrane dane pozwolą na sukcesywne podejmowanie działań zmierzających do poprawy aktywności i elementów związanych z wyżej wymienionymi obszarami tematycznymi. Respondenci, którzy wyrazili chęć udziału w pracach grup roboczych zostaną niebawem zaproszeni przez nas do współpracy, której wyniki zostaną zaprezentowane podczas II Kongresu Tańca.

Rejestracja uczestników II Kongresu Tańca uruchomiona zostanie w czerwcu 2020 roku.

Do zobaczenia we wrześniu w Warszawie!!!