Z początkiem lutego dr hab. Aleksandra Dziurosz prof. UMFC, pełniąca od 2018 roku funkcję zastępcy Dyrektora NIMiT kierującego Departamentem Tańca, poinformowała o zamiarze rezygnacji z pełnionej funkcji z powodów osobistych. To były niezwykle ważne cztery lata dla polskiego tańca. Dziś kończy pracę w Instytucie, ale jej projekty będą kontynuowane, tak by dalej wspierać całe środowisko taneczne w Polsce.

Wersja do druku

Udostępnij

Przestrzenie Sztuki, Program Ministra Taniec, II Kongres Tańca, tańczMY, PolandDances, konwenty Pracowni Muzyki i Tańca Tradycyjnego, Polska Kronika Tańca – to tylko kilka projektów i programów z kilkudziesięciu zainicjowanych i prowadzonych przez dr hab. Aleksandrę Dziurosz, które wzmocniły środowisko taneczne w ostatnich latach. Były to działania w zakresie edukacji – nie tylko zawodowej, ale też nieformalnej, twórczości choreograficznej, relacji międzynarodowych, dokumentacji tańca, promocji i popularyzacji wiedzy na temat różnych stylów i technik tańca (taniec klasyczny, tradycyjny, współczesny, jazzowy, hip hop), dialogu z wieloma środowiskami (tancerzy instytucjonalnych i niezależnych, środowisk nieprofesjonalnych czy osób wykluczonych) na rzecz polepszenia warunków pracy tancerzy.

Artyści zyskali realne finansowanie oraz odpowiednie warunki pracy. Wprowadzono nowe standardy współpracy tancerzy i instytucji, dzięki którym możliwa jest realizacja spektakli na wysokim poziomie oraz odpowiednia promocja twórczości polskich artystów. Między innymi dzięki niej taniec zyskał finansowanie w postaci odrębnego Programu Ministra, co otworzyło przed tancerzami i instytucjami szereg nowych możliwości twórczych.

Od początku swojej pracy w Instytucie dr hab. Aleksandra Dziurosz działała nad integracją środowiska tanecznego. Dbała o to, by taniec został dostrzeżony jako niezależna dziedzina sztuki nie tylko w środowisku artystycznym, ale także przez publiczność. Jednym z jej najważniejszych osiągnięć była realizacja postulatów zgłaszanych podczas Kongresów Tańca i odpowiedź na najbardziej palące potrzeby polskich tancerzy. Dzięki niej Narodowy Instytut Muzyki i Tańca kontynuował, a w wielu przypadkach rozpoczął dialog z teatrami, operami, instytucjami i organizacjami tanecznymi w Polsce oraz nawiązał wiele partnerstw międzynarodowych. To za jej kadencji odbyło się po raz pierwszy spotkanie wszystkich kierowników baletów polskich, na którym wymieniono dobre praktyki w zakresie funkcjonowania tych instytucji, szczególnie w czasach pandemicznych.

– Najważniejszą wartością jest dla mnie spotkanie się z ludźmi, którzy na co dzień pracują w różnych miejscach w Polsce, którzy się tym tańcem interesują pod każdym względem – mówiła po II Kongresie Tańca. – Mogliśmy porozmawiać o wszystkich problemach, które zostały określone nie przez Instytut, ale oddolnie. My jako instytucja możemy to przekuć w konkretny czyn, konkretne rozwiązania.

Do każdego ze zgłoszonych problemów podchodziła wszechstronnie. Przykładem może być Polska Sieć Tańca czy program Przestrzenie Sztuki. Artyści i instytucje biorący udział w tych programach mają nie tylko możliwość prezentacji autorskich spektakli oraz finansowania swoich działań, ale też docierania z twórczością taneczną do coraz szerszej publiczności. W ciągu dwóch lat działania Przestrzeni Sztuki zrealizowano ponad 2000 różnego rodzaju wydarzeń, w które zaangażowało się ponad 2800 artystów, gromadząc około 150 tysięcy odbiorców. Obecnie w ramach Przestrzeni działa 10 ośrodków artystycznych w całej Polsce.

W ciągu swojej czteroletniej działalności w Instytucie Aleksandra Dziurosz przykładała ogromną wagę także do dokumentowania i upowszechniania sztuki tańca wśród najmłodszych (czemu służył projekt i raport „tańczMY w szkole”). Tak powstała Polska Kronika Tańca czy ewaluowała strona tance.edu.pl, które są zarówno zbiorami cyfrowymi, i jak metodycznymi. Z kolei popularyzacji tańców tradycyjnych służyły m.in. konwenty Pracowni Muzyki i Tańca Tradycyjnego.

W 2021 roku uruchomiono nową odsłonę taniecPOLSKA.pl, największego portalu informacyjnego poświęconego polskiej sztuce tańca, który został unowocześniony nie tylko pod względem designu, ale także poszerzony o nowe funkcjonalności, m.in. pozwalające użytkownikom wpływać na publikowane treści. Niezwykle bogate archiwum portalu zostało przeprojektowane w taki sposób, aby zintensyfikować powiązania pomiędzy jego elementami, a tym samym umożliwić szybsze docieranie do informacji zgromadzonych w różnych obszarach redakcyjnych.

W ramach stałego partnerstwa medialnego pomiędzy Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca i TVP Kultura Aleksandra Dziurosz współtworzyła scenariusze i była prowadzącą dwóch cykli tanecznych, wyemitowanych w 2021 na antenie stacji: „Sceny tanecznej”, której celem było przybliżenie tematów i kultury tańca w kontekście jego różnorodnych odmian oraz cyklu „Portrety”, prezentującego sylwetki najwybitniejszych artystów tańca i muzyki. Była to pierwsza tego typu prezentacja znamienitych postaci ze środowiska tańca w ogólnopolskich mediach.

Jako pracownicy Instytutu chcielibyśmy z całego serca podziękować dr hab. Aleksandrze Dziurosz za niezwykły profesjonalizm, ogromne zaangażowanie na rzecz rozwoju tańca w Polsce oraz serce okazywane wszystkim artystom oraz współpracownikom. Obiecujemy, że będziemy kontynuować i tworzyć kolejne, potrzebne projekty taneczne.

Do czasu ogłoszenia nazwiska nowego zastępcy Dyrektora NIMiT kierującego Departamentem Tańca działania merytoryczne będą koordynowane przez kierowników poszczególnych zespołów pracujących na rzecz polskiego tańca.

Kontakt dla mediów:
Agata Szymczak: agata.szymczak@nimit.pl, +48 785310000

Konferencja prasowa Przestrzeni Sztuki w Łodzi

II Kongres Tańca

Start Przestrzeni Sztuki

Fot. Jacek Łagowski / MKiDN

Fot. Jacek Łagowski / MKiDN

Fot. Jacek Łagowski / MKiDN

Fot. Jacek Łagowski / MKiDN

Fot. Jacek Łagowski / MKiDN

Polska Platforma Tańca 2019

Perły Tańca

Fot. Marta Ankiersztejn

Fot. Marta Ankiersztejn

Fot. Marta Ankiersztejn

Fot. Marta Ankiersztejn