Narodowy Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Fundacją Most the Most organizuje warsztaty edukacyjne pod hasłem „Nowy głos: Ukraina”. Zajęcia skierowane są do dzieci ewakuowanych z terenów objętych wojną, a poprowadzą je ukraińscy artyści-instruktorzy. Finałem projektu będzie wspólne wykonanie fragmentów opery „Zaporożec za Dunajem” Semena Hułaka-Artemowskiego.

Wersja do druku

Udostępnij

Od początku wojny w Ukrainie NIMiT prowadzi systematyczne działania pomocowe w ramach programu „wspieraMY Ukrainę”. Instytut poszerzył te działania o wsparcie dzieci i młodzieży, które przebywają w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OSSA. Są to osoby ewakuowane z placówek opiekuńczo-wychowawczych z Ukrainy. Grupa samych małoletnich podopiecznych liczy ponad 1000 osób w wieku od 0 do 17 lat.

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca zaplanował dla chętnych serię działań artystycznych pod hasłem „Nowy głos: Ukraina – zróbmy razem operę!”. Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Most the Most (partnera projektu) oraz merytorycznemu Fundacji Jutropera i reżysera Michała Znanieckiego udało się stworzyć cykl warsztatów inspirowanych operą ukraińskiego kompozytora Semena Hułak-Artemowskiego „Zaporożec za Dunajem”.

– Opera jest jednym z najbardziej kompleksowych dzieł sztuki. Muzyka i plastyka, choreografia i gra aktorska łączą się w jeden wspólny świat, w którym każde dziecko będzie mogło znaleźć swoje miejsce. Uczęszczając na warsztaty uczestnicy będą mogli rozwijać i pogłębiać swoje pasje. Od tych technicznych czy technologicznych (światła, multimedia, konstruowanie scenografii) po artystyczne (taniec, śpiew, grafika) – mówi Michał Znaniecki, światowej sławy reżyser. – Jedna z najbardziej znanych oper ukraińskich „Zaporożec za Dunajem” to temat przewodni. Jego realizacja w formie scenicznej z udziałem 1000 dzieci to wspaniałe wyzwanie dla artystów Mistrzów z Ukrainy i Polski.

Temat i cel warsztatów „Nowy głos: Ukraina”

Zaplanowane warsztaty przybliżą małym widzom i uczestnikom proces powstawania opery oraz muzyki klasycznej. Działania animacyjne pozwolą im w czynny sposób uczestniczyć w zajęciach. Ich spotkanie z profesjonalnymi artystami, pedagogami, animatorami z pewnością nie tylko wzbogaci ich wiedzę artystyczną, ale pozwoli odciągnąć myśli od tragedii wojny w ich rodzinnym kraju. Jednocześnie przy projekcie zatrudnienie znajdą artyści-edukatorzy z Ukrainy.

Tematycznie warsztaty prowadzone będą w 10 kategoriach, m.in: chór, śpiew, orkiestra, choreografia, reżyseria czy scenografia. Nie zabraknie także warsztatu „muzyki polskiej”, gdzie w ciekawej formule prowadzone będą zajęcia, które przybliżą ukraińskim dzieciom polską kulturę. Projekt jest dedykowany wszystkim grupom wiekowym dzieci przebywających w ośrodku OSSA. Formuła zajęć będzie dostosowana do ich potrzeb.

Wprowadzające lekcje teoretyczne w ciekawej formule, spotkania z artystami, z zespołem kreatywnym oraz z rzemieślnikami sztuki teatralnej (krawiec teatralny charakteryzatorka, montażysta, elektryk czy dźwiękowiec) oraz współtworzenie i obserwowanie proces produkcyjnego (własnoręcznie wykonywane elementy scenografii i rekwizyty) z pewnością zainteresują dzieci.

Wspólny cel – wspólnie stworzony spektakl

Spotkania, wspólne zapoznanie się, kompleksowe warsztaty, a finalnie współudział w samym spektaklu – to system pracy, który pozwoli na płynność w grupach, jak i zapewnienie dostępności osobom z niepełnosprawnościami, do potrzeb których organizatorzy także dostosowali działania.

Praca warsztatowa będzie programowana w mobilnym systemie modułowym, w taki sposób, by umożliwić – bez szkody dla pracy, jak i dla dzieci – rotację w grupach. Nieuniknione jest to, że dzieci będą wyjeżdżać, a być może kolejne będą przyjeżdżać. Bagaż który ze sobą zabiorą, to nie tylko kontekst operowy, czy muzyczny, ale przede wszystkim doświadczenie pracy w grupie, kreatywności, poznanie nowych zawodów.

Punktem finalnym projektu będzie wspólna prezentacja fragmentów opery „Zaporożec za Dunajem”. Młodzi artyści będą przygotowani do wykonania fragmentów choreograficznych czy chóralnych, wykonają samodzielnie elementy scenografii czy rekwizytów, a nawet kostiumów.

Projekt jest współorganizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, we współpracy z Fundacją Most the Most.

Koordynatorka projektu: Magdalena Sowińska ukraina@nimit.pl

Kontakt dla mediów:
Agata Szymczak agata.szymczak@nimit.pl, +48 785 310 000)
Agnieszka Wyszomirska (agnieszka.wyszomirska@nimit.pl; +48 887 240 011

O Narodowym Instytucie Muzyki i Tańca

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca realizuje projekty twórcze, wydawnicze, naukowe i stypendialne. Tworzy nowe standardy współpracy artystów i instytucji. Prowadzi takie projekty jak: Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”, Przestrzenie Sztuki, Koryfeusz Muzyki Polskiej, PolandDances czy Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej. Zespół Instytutu codziennie dba o to, by polscy muzycy i tancerze mogli się stale rozwijać i prezentować swoje dokonania nie tylko w kraju, ale i za granicą. Wszystkie zadania finansowane są w ramach działalności bieżącej Instytutu z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. https://nimit.pl/

O Fundacji Most the Most

Fundacja Most the Most jest niezależną organizacją non-profit. Jej misją jest budowanie kapitału społecznego poprzez wspieranie kultury, twórców i międzypokoleniowej współpracy. Fundacja dąży do tego, by budować most między przeszłością i przyszłością w oparciu o historię, tradycję i kulturę. Chce być integratorem i inspiratorem wielu grup pokoleniowych i społecznych na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego. https://mostthemost.pl/