Wersja do druku

Udostępnij

31 maja 2019 roku w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej wybierającej projekty przeznaczone do realizacji w ramach edycji programu „Dyrygent – rezydent” na sezon 2019/2020.

W skład komisji opiniującej wnioski weszli eksperci rekomendowani przez Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (prof. Elżbieta Wiesztordt-Sulecińska), Zrzeszenie Filharmonii Polskich (dr hab. Adam Klocek) oraz przedstawiciele Instytutu Muzyki i Tańca (prof. Tadeusz Strugała, Brygida Błaszczyk-Podhajska). 

Do programu zgłoszono 5 aplikacji. Komisja konkursowa dokonała wyboru 5 rezydencji.

Lista projektów wybranych do dofinansowania:

Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga – Martyna Szymczak

(kwota dofinansowania: 26 000 zł)

Toruńska Orkiestra Symfoniczna – Wojciech Pławner

(kwota dofinansowania: 26 000 zł)

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku – Piotr Wacławik

(kwota dofinansowania: 19 855 zł)

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu – Ewa Gądek-Rosiak
(kwota dofinansowania: 22 700 zł)

Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie – Bartosz Staniszewski
(kwota dofinansowania: 24 000 zł)

Zgodnie z regulaminem programu komisja wybrała projekty przeznaczone do realizacji biorąc pod uwagę poprawność formalną wniosków, wartość merytoryczną planowanej rezydencji, CV dyrygenta i dostarczony przez niego materiał audio-video oraz zdolność organizacyjną i poziom artystyczny instytucji.