29 czerwca 2021 r. w formie wideokonferencji zorganizowanej przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, odbyło się posiedzenie komisji konkursowej wybierającej projekty przeznaczone do realizacji w ramach programu Dyrygent-rezydent w sezonie 2021/2022.

Wersja do druku

Udostępnij

Budżet tegorocznej edycji programu został zwiększony do 180 000 zł. Do programu zgłoszono 9 wniosków aplikacyjnych. W skład komisji wybierającej wnioski weszli przedstawiciele środowiska dyrygenckiego, instytucji artystycznych, uczelni muzycznych oraz Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca.

Komisja w składzie: prof. Tadeusz Strugała /dr h.c./, Renata Borowska-Juszczyńska (Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu), prof. dr hab. Piotr Sułkowski (Filharmonia Warmińsko-Mazurska, Zrzeszenie Filharmonii Polskich) i Brygida Błaszczyk-Podhajska (Narodowy Instytut Muzyki i Tańca) wybrała do dofinansowania 6 rezydencji dyrygenckich.

1. Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia GorzowskaSabrina Stachel (kwota dofinansowania – 30 000 zł)

2. Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w WałbrzychuAgata Zając (kwota dofinansowania – 28 000 zł)

3. Orkiestra Muzyki Nowej – Filip Huget (kwota dofinansowania – 30 000 zł)

4. Orkiestra Symfoniczna PASSIONART – Justyna Chmielek-Korbut (kwota dofinansowania – 27 000 zł

5. Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa – Anna Sułkowska-Migoń (kwota dofinansowania – 30 000 zł)

6. Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu – Wiktor Kozłowski (kwota dofinansowania – 30 000 zł)

Komisja, kierując się regulaminem i założeniami programu Dyrygent-rezydent, przy wyborze projektów przeznaczonych do dofinansowania uwzględniła szereg różnorodnych czynników, m.in. potencjał i poziom artystyczny zgłoszonych kandydatów oraz planowaną promocję rezydencji i dyrygenta-rezydenta. Ważnym elementem oceny wniosków były nadesłane nagrania audio-video przedstawiające umiejętności dyrygenckie kandydatów, natomiast ze względu na trwające utrudnienia w planowaniu sezonu artystycznego 2021/22 i możliwość przedstawienia na etapie naboru wniosków bardziej ogólnych harmonogramów rezydencji, zaproponowane programy rezydencji nie były oceniane szczegółowo.

Ze względu na budżet programu i przedstawione kosztorysy projektów, do dofinansowania zostało wybranych sześć rezydencji, choć pozytywne opinie komisji uzyskało więcej projektów. Zostały wybrane te wnioski, które w opinii komisji najlepiej mogą zrealizować cele programu, do jakich należy wsparcie zawodowe i promocja młodych polskich dyrygentów, także w ośrodkach, które do tej pory nie brały udziału w programie Dyrygent- rezydent.

Komisja z zadowoleniem przyjęła fakt przystąpienia do programu zespołów nie tylko instytucjonalnych, ale również prowadzonych przez stowarzyszenia. Zauważono też pozytywny wpływ udziału w programie na uczestników poprzedniej edycji, zarówno w zakresie ich rozwoju artystycznego, jak i kariery zawodowej.