Wersja do druku

Udostępnij

29 maja 2017 r. w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej wybierającej projekty przeznaczone do realizacji w ramach V edycji programu „Dyrygent rezydent”.

W skład komisji opiniującej wnioski weszli przedstawiciele środowiska dyrygenckiego i instytucji muzycznych (Tadeusz Strugała i Adam Klocek) oraz reprezentant Instytutu Muzyki i Tańca (Brygida Błaszczyk-Podhajska).

Komisja wybrała do dofinansowania w ramach programu projekty złożone przez następujących wnioskodawców:

Cappella Gedanensis – Jacek Brzoznowski

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu – Radosław Droń

Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach – Dawid Runtz

Komisja, kierując się regulaminem i założeniami programu „Dyrygent – rezydent”, przy wyborze projektów przeznaczonych do dofinansowania, uwzględniła szereg różnorodnych czynników, m.in. potencjał kandydatów, ich aktualne możliwości aktywności dyrygenckiej i warunki proponowane przez instytucje przy realizacji rezydencji. W opinii komisji wybrane projekty najlepiej realizują cele programu do jakich należy prezentacja i promocja młodych polskich dyrygentów. Istotnym elementem oceny i wyboru wniosków była prezentacja nagrań audio-video przedstawiających możliwości dyrygenckie kandydatów.

Z protokołem obrad komisji można zapoznać się na stronie IMiT w zakładce programy.