Wersja do druku

Udostępnij

24 maja 2016 r. w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej wybierającej projekty przeznaczone do realizacji w ramach IV edycji programu „Dyrygent rezydent”.

W skład komisji opiniującej wnioski weszli przedstawiciele środowiska dyrygenckiego i instytucji muzycznych (Tadeusz Strugała i Andrzej Kosendiak) oraz reprezentant Instytutu Muzyki i Tańca (Brygida Błaszczyk-Podhajska).

Komisja wybrała do dofinansowania w ramach programu projekty złożone przez następujących wnioskodawców:

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego – Paweł Jaskółka

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze – Artur Koza

Filharmonia Opolska – Kamil Parcheta

Opera Krakowska w Krakowie – Joachim Kołpanowicz

W opinii komisji wybrane projekty najlepiej realizują cele programu do jakich należy rozwijanie praktycznych umiejętności dyrygenckich oraz prezentacja i promocja młodych polskich dyrygentów. Istotnym elementem oceny i wyboru wniosków była prezentacja nagrań audio-video przedstawiających możliwości dyrygenckie kandydatów

Z protokołem obrad można zapoznać się na stronie IMiT w zakładce programy.