Wersja do druku

Udostępnij

27 lutego br. w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej wybierającej projekty przeznaczone do realizacji w ramach III edycji programu „Dyrygent-rezydent”.

W skład komisji weszli eksperci zgłoszeni przez Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków (Jan Popis) oraz eksperci powołani jako reprezentanci IMiT (Tadeusz Strugała, Łukasz Borowicz).

Komisja wybrała do dofinansowania w ramach programu projekty złożone przez następujących wnioskodawców:

Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena – Katarzyna Tomala

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki – Maciej Tomasiewicz

Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu – Maciej Wierzchoń

Komisja, kierując się regulaminem i założeniami programu „Dyrygent – rezydent”, przy wyborze projektów przeznaczonych do dofinansowania, uwzględniła szereg różnorodnych czynników. W opinii komisji wybrane projekty najlepiej realizują cele programu do jakich należy prezentacja i promocja młodych polskich dyrygentów. Istotnym elementem oceny i wyboru wniosków była prezentacja nagrań audio-video przedstawiających możliwości dyrygenckie kandydatów.

Szczegółowe informacje dotyczące wyboru projektów oraz protokół obrad komisji dostępne są w zakładce „programy”.