Wersja do druku

Udostępnij

14 marca br. w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej wybierającej projekty przeznaczone do realizacji w ramach II edycji programu „Dyrygent-rezydent”.

W skład komisji weszli eksperci zgłoszeni przez Zrzeszenie Filharmonii Polskich (Andrzej Kosendiak), Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków (Jan Popis) oraz eksperci powołani jako reprezentanci IMiT (Tadeusz Strugała, Łukasz Borowicz).

Komisja wybrała do dofinansowania przez IMiT projekty złożone przez następujących wnioskodawców:

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana – dyrygent-rezydent: Justyna Maj

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku – dyrygent-rezydent: Szymon Morus

Polska Filharmonia Kameralna Sopot – dyrygent-rezydent: Ariel Ludwiczak

W związku z tym, że łączna suma przyznanego dofinansowania nie wyczerpała pełnej puli budżetu
II edycji programu, komisja zarekomendowała Dyrektorowi IMiT dofinansowanie czwartego projektu:

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze – dyrygent-rezydent: Paweł Pietruszewski

Komisja, kierując się regulaminem i założeniami programu „Dyrygent-rezydent”, przy wyborze projektów przeznaczonych do dofinansowania, uwzględniła szereg różnorodnych czynników.

W opinii komisji wybrane projekty najlepiej realizują cele programu do jakich należy prezentacja i promocja młodych polskich dyrygentów.

Istotnym elementem oceny i wyboru wniosków była prezentacja nagrań audio-video przedstawiających możliwości dyrygenckie kandydatów.

Szczegółowe informacje dotyczące wyboru oraz protokół obrad komisji dostępne są w zakładce programy.

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w programie i gratulujemy autorom wybranych do dofinansowania projektów.