Wersja do druku

Udostępnij

cele:

Prezentacja i promocja młodych polskich dyrygentów.

Umożliwienie młodym dyrygentom debiutu i nabywania praktyki wykonawczej poprzez stworzenie im możliwości współpracy i bezpośredniego kontaktu z zawodowym zespołem orkiestrowym lub operowym.

Zachęcenie polskich instytucji muzycznych do podejmowania współpracy z młodymi dyrygentami.

opis:

Realizacja programu odbywa się poprzez rezydencje dyrygenckie w zawodowych zespołach orkiestrowych (priorytet I) oraz w teatrach operowych i muzycznych (priorytet II).

Priorytet I – program polega na czynnym udziale dyrygenta-rezydenta w przygotowaniach co najmniej czterech programów koncertowych w sezonie artystycznym instytucji koncertowej – filharmonii lub orkiestry, w tym na samodzielnym przygotowaniu i poprowadzeniu minimum jednego koncertu z udziałem orkiestry w danym sezonie artystycznym z zastrzeżeniem, że musi to być koncert abonamentowy lub koncert ze stałej działalności statutowej instytucji.

Priorytet II – program polega na czynnym udziale dyrygenta-rezydenta w przygotowaniach co najmniej dwóch premier lub dwóch wznowień (lub jednej premiery i jednego wznowienia) dzieł scenicznych w teatrach operowych lub muzycznych (z gatunku: opera, operetka, balet, musical, przedstawienie dla dzieci). W ramach rezydencji dyrygent-rezydent powinien samodzielnie poprowadzić co najmniej trzy spektakle w ramach jednego z przygotowywanych tytułów.

W ramach programu IMiT dofinansuje dodatkowe koszy wskazane związane z rezydencją, czyli honorarium dyrygenta-rezydenta, koszty jego przejazdów i zakwaterowania.

Chęć przystąpienia do uczestnictwa w programie zgłaszają do Instytutu łącznie dyrygent i instytucja muzyczna.

V edycja programu obejmuje sezon 2017/2018.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 20 kwietnia 2017 r.
Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa, a także w wersji elektronicznej na adres mailowy imit@imit.org.pl.
O zakwalifikowaniu wniosku decyduje data stempla pocztowego.
Termin wyboru projektów upływa w dniu 31 maja 2017 r.

budżet: V edycja – 45 tys. zł

osoby odpowiedzialne:

Andrzej Kosowski – Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca
Brygida Błaszczyk-Podhajska – Specjalista ds. programowych (brygida.blaszczyk@imit.org.pl, tel. 22 829 20 15)

dotychczasowe rezultaty:

W latach 2012 – 2016 odbyły się trzy edycje programu „Dyrygent – rezydent”. Zostało zrealizowanych 11 rezydencji dyrygenckich. Dyrygenci-rezydenci poprowadzili samodzielnie 16 koncertów i 4 spektakle. Łącznie w ramach zakończonych rezydencji odbyło się 48 koncertów i 4 spektakle w których uczestniczyło ok. 20 750 słuchaczy.

Powstał film dokumentalny poświęcony rezydentom: „Dyrygent – rezydent”.

Film można obejrzeć w dwóch wersjach językowych na stronie www.imit.org.pl w zakładce materiały/resources oraz na kanale youtube IMITpolska.

W sezonie 2016/2017 odbywa się czwarta edycja programu.

Do V edycji programu zgłoszono 6 aplikacji (20.05. 2017 r.)

Komisja konkursowa dokonała wyboru 3 rezydencji (29.05. 2017 r.)

KOMISJA OCENIAJĄCA WNIOSKI

PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI


DOKUMENTY DO POBRANIA:

PRZEWODNIK Wprowadzenie do V edycji programu

REGULAMIN

FORMULARZ APLIKACYJNY PRIORYTET I

FORMULARZ APLIKACYJNY PRIORYTET II

WZÓR ROZLICZENIA MERYTORYCZNEGO I FINANSOWEGO PRIORYTET I

WZÓR ROZLICZENIA MERYTORYCZNEGO I FINANSOWEGO PRIORYTET II