Narodowy Instytut Muzyki i Tańca rozpoczyna nabór wniosków do kolejnej edycji programu „Dyrygent – rezydent”. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 kwietnia 2024 roku.

Wersja do druku

Udostępnij

Realizowany od sezonu artystycznego 2013/14 program „Dyrygent-rezydent” został zainicjowany przez NIMiT w porozumieniu ze środowiskiem dyrygentów i dyrektorów instytucji koncertowych. Jego głównym celem jest umożliwienie młodym polskim dyrygentom debiutu oraz nabywania praktyki wykonawczej poprzez współpracę z zawodowym zespołem orkiestrowym lub teatrem muzycznym, bądź operowym. Dotychczas odbyło się 11 edycji programu, w których uczestniczyło łącznie 43 dyrygentów i 28 instytucji współorganizujących z NIMiT rezydencje – filharmonii, orkiestr, oper i teatrów muzycznych oraz stowarzyszeń prowadzących regularną działalność koncertową.

Zgłoszenia do programu należy przysyłać wyłącznie w wersji elektronicznej. Podpisany i zeskanowany wniosek aplikacyjny wraz z wymaganymi załącznikami należy przysłać na adres: dyrygent-rezydent@nimit.pl

Termin wyboru projektów upływa 10 maja 2024 roku. Po tym terminie lista dofinansowanych projektów zostanie ogłoszona na stronie internetowej nimit.pl.

Budżet programu w edycji 2024/2025 wynosi 180 000,00 zł.

Dokumenty do pobrania:


Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

Lech Dzierżanowski – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca ds. muzyki

Brygida Błaszczyk-Podhajska – Kierownik Działu Muzyki Polskiej

Grzegorz Żórawski – Specjalista ds. muzyki polskiej, Dział Muzyki Polskiej
tel. +48 887 507 017, grzegorz.zorawski@nimit.pl