Narodowy Instytut Muzyki i Tańca rozpoczyna nabór wniosków do kolejnej edycji programu artystycznego Dyrygent – rezydent na sezon 2021/2022. Jego cel to przede wszystkim promocja młodych polskich dyrygentów oraz wzrost liczby wykonań muzyki polskiej.

Wersja do druku

Udostępnij

Program Dyrygent – rezydent ma ułatwić start młodym artystom na drodze dyrygentury, stwarzając im możliwość współpracy i bezpośredniego kontaktu z zawodowym zespołem orkiestrowym lub operowym.

Jednocześnie, twórcy programu chcieliby zachęcić polskie instytucje koncertowe – orkiestry, filharmonie oraz teatry operowe i muzyczne – do podejmowania współpracy z młodymi dyrygentami.

Ogłoszenie Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca z dnia 20 maja 2021 roku o terminie i trybie naboru zgłoszeń do programu Dyrygent – rezydent na sezon 2021/2022 

Termin nadsyłania zgłoszeń do edycji programu na sezon 2021/2022 upływa w dniu 15 czerwca 2021 roku. 

Zeskanowany wniosek, podpisany przez osobę upoważnioną, powinien być przysłany wraz z załącznikami a) i b) w terminie do 15 czerwca włącznie na adres imit@imit.org.plW tym samym terminie na adres: imit@imit.org.pl należy przesłać transferem internetowym, np. WeTransfer (plik formatu MP4 lub AVI) nagranie audio-video, o którym mowa w punkcie 24 c regulaminu (załącznik c) lub link do tego nagrania zamieszczonego w serwisie umożliwiającym odtworzenie materiału bez konieczności rejestracji i podawania hasła (np. YouTube).

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję opiniującą upływa w dniu 31 czerwca 2021 roku. Po tym terminie lista projektów zatwierdzonych przez komisję zostanie ogłoszona na stronie internetowej Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, a wnioskodawcy tych projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji oficjalnym pismem.

W przypadku niewyczerpania pełnej puli środków przeznaczonych na edycję programu w sezonie 2021/2022, Dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca może w dalszym terminie ogłosić drugą turę naboru zgłoszeń.

Budżet edycji programu w sezonie 2021/2022 wynosi 180 tysięcy złotych.

Wzory formularzy aplikacyjnych są dostępne są na stronie internetowej Instytutu: www.imit.org.pl

Osoby odpowiedzialne za realizację programu: 

Katarzyna Meissner – Dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca

Brygida Błaszczyk-Podhajska – Kierownik Działu Programowego,

brygida.blaszczyk@imit.org.pl, tel. +48 785 340 000

Maria Zarycka – Specjalista ds. programowych, maria.zarycka@imit.org.pl, tel. +48 887 507 017

DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin programu

FORMULARZ APLIKACYJNY-Priorytet I

FORMULARZ APLIKACYJNY – Priorytet II