Wersja do druku

Udostępnij

Maciej Wierzchoń pełni funkcję dyrygenta-rezydenta Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu w sezonie 2015/2016.

Pierwszy koncert rezydencji odbył się 25 września br. w Kościele Zwiastowania NMP w Zamościu w ramach 36. Festiwalu „Zamojskie Dni Muzyki” pod dyrekcją Tadeusza Wicherka. W programie koncertu znalazł się Koncert skrzypcowy A-dur op. 8 Mieczysława Karłowicza i VIII Symfonia F-dur Ludwiga van  Beethovena. Solistą koncertu był Konstanty Andrzej Kulka.

W ramach rezydencji Maciej Wierzchoń w sezonie 2015/2016 będzie uczestniczył w przygotowaniach jeszcze trzech koncertów pod dyrekcją Tadeusza Wicherka oraz poprowadzi koncert w dniu 4 grudnia 2015 r. W programie koncertu znają się utwory Marcina Gumieli, Piotra Czajkowskiego, Reinhold Ernsta Glière’a i Modesta Musorgskiego. Wykonawcami koncertu będą Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu, Tomasz Strahl – wiolonczela, Marcin Gumiela i Kamil Kęska – elektronika oraz Natalia Brodzińska – sopran.

Organizatorem rezydencji jest Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu.

Rezydencja jest współorganizowana przez Instytut Muzyki i Tańca w ramach programu „Dyrygent – rezydent”.

Maciej Wierzchoń – urodzony w 1989 roku. Absolwent Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy (w klasie gitary). Zdobywca II nagrody na Ogólnopolskim Konkursie Młodych Instrumentalistów w Bydgoszczy. Ukończył studia dyrygentury symfoniczno-operowej w Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku, gdzie kształcił się pod kierunkiem prof. Wojciecha Michniewskiego oraz prof. Zygmunta Rycherta. Od marca 2013 roku jest zatrudniony na stanowisku asystenta dyrygenta w Operze Nova w Bydgoszczy. W tym czasie brał udział w przygotowaniu premier: Halki St. Moniuszki, Rycerskości wieśniaczej P. Mascagniego, Pajaców R. Leoncavalla, Księżniczki Czardasza E. Kálmána oraz Rigoletto G. Verdiego. Oprócz tego prowadzi spektakle repertuaru bieżącego opery.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał z: Zespołem Opery Nova, Filharmonią Pomorską, Polską Filharmonią Kameralną Sopot, Elbląską Orkiestrą Kameralną, Orkiestrą Symfoniczną Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku oraz Orkiestrą Symfoniczną PZSM im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy. Asystował dyrygentom takim jak: Maciej Figas, Wojciech Rajski, Piotr Wajrak, Tadeusz Wicherek, Henryk Wierzchoń. Współpracował z wieloma wokalistami m.in. z: Łukaszem Golińskim, Sylwestrem Kosteckim, Zenonem Kowalskim, Tomaszem Kukiem, Joanną Moskowicz, Agnieszką Piass, Urszulą Piwnicką, Leszkiem Skrlą, Pawłem Skałubą, Adamem Sobierajskim, Tadeuszem Szlenkierem, Pavlo Tolstoyem, Jolantą Wagner, Anną Wierzbicką, Adamem Zdunikowskim.

Propaguje muzykę młodych kompozytorów. W 2012 roku podczas koncertu kompozytorskiego zorganizowanego w Akademii Muzycznej w Gdańsku pod jego kierownictwem został wykonany utwór „Subtilia” Michała Gronowicza. W 2014 roku brał udział w przygotowaniu prawykonania Koncertu na wiolonczelę, orkiestrę i dźwięki elektroniczne Marcina Gumieli, które odbyło się w Filharmonii