Wersja do druku

Udostępnij

25 września w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki obędzie się premiera „Carmen” George’a Bizeta. W przygotowaniach do premiery uczestniczył Maciej Tomasiewicz.

Wprowadzona od trzeciej edycji programu rezydencja w operach i teatrach muzycznych polega na czynnym udziale dyrygenta-rezydenta w przygotowaniach co najmniej dwóch premier lub dwóch wznowień (lub jednej premiery i jednego wznowienia) dzieł scenicznych. W ramach rezydencji dyrygent-rezydent powinien samodzielnie poprowadzić co najmniej trzy spektakle w ramach jednego z przygotowywanych tytułów.

Jako dyrygent-rezydent Opery i Filharmonii Podlaskiej, Maciej Tomasiewicz uczestniczy w przygotowaniach do premiery opery „Carmen” George’a Bizeta (25 września 2015 r) i wznowienia opery „Czarodziejski flet” Wolfganga Amadeusza Mozarta (27 lutego 2016 r.) pod kierownictwem muzycznym Michała Klauzy. Maciej Tomasiewicz poprowadzi również spektakl „Carmen” w dniu 17 października oraz trzy spektakle „Czarodziejskiego fletu” (2,3 i 4 marca).

Organizatorem rezydencji jest Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki.

Instytut Muzyki i Tańca jest współorganizatorem rezydencji w ramach programu „Dyrygent – rezydent”.

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich twórców i obsady spektakli znajdują się na stronie internetowej Opery i Filharmonii Podlaskiej, www.oifp.eu

Maciej Tomasiewicz absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach. Studiował kompozycję i teorię muzyki (studia I stopnia) oraz dyrygenturę symfoniczno-operową (studia I i II stopnia, dyplom z wyróżnieniem) w klasie dra hab. S. Bywalca, pod którego opieką kształci się także na studiach doktoranckich. Uczestniczył w Mistrzowskim Kursie Dyrygenckim prowadzonym przez M. Dittricha w Budapeszcie, gdzie w drodze konkursu otrzymał II nagrodę. Uczestniczył także w kursach prowadzonych m.in. przez G. Chmurę, J. Kaspszyka, L. Livingstona. Jest związany z Orkiestrą Kameralną „Archetti”, z którą współpracował jako skrzypek, a od 2014 roku także jako dyrygent. Od 2015 roku pełni funkcję dyrygenta Polskiej Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej w Bytomiu. Asystował M. Klauzie podczas przygotowań spektaklu operowego „Don Giovanni” W.A. Mozarta z udziałem studentów uczelni muzycznych z Katowic, Louisville oraz Ostrawy. Współpracował jako asystent dyrygenta z Teatrem Wielkim w Łodzi, gdzie przygotowywał premierę „Strasznego dworu” S. Moniuszki w reżyserii K. Jandy. Prowadził koncerty m.in. z Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej, Filharmonią Śląską, Filharmonią Świętokrzyską, Filharmonią Zielonogórską, Śląską Orkiestrą Kameralną, Orkiestrą Muzyki Nowej. Pełniąc rolę dyrygenta-asystenta wystąpił z S. Bywalcem i Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach w utworze D. Przybylskiego „Katabasis”. Wykonanie to zostało zarejestrowane na płycie CD pt. „Szaleństwo koncertowania”, wydanej z czasopismem „Twoja Muza”. Ponadto został wyłoniony przez Instytut Muzyki i Tańca w ramach pierwszej edycji programu „Dyrygent – rezydent” wraz z Filharmonią Śląską. W sezonie 2015/2016 współpracuje w ramach trzeciej edycji tego programu z Operą i Filharmonią Podlaską – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku. Był półfinalistą I Ogólnopolskiego Konkursu im. A. Kopycińskiego we Wrocławiu.