Wersja do druku

Udostępnij

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków do kolejnej edycji programu „Dyrygent – rezydent”.

W edycji na sezon 2018 / 2019 budżet programu został zwiększony do 120 tys. zł, a maksymalna wysokość dofinansowania jednej rezydencji do 30 tys. zł. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z regulaminem, gdyż zostały w nim wprowadzone pewne zmiany, m.in. można wnioskować o sfinansowanie dodatkowych kosztów i działań instytucji w związku z rezydencją, instytucje mogą składać wnioski na więcej niż jedną rezydencję, ponadto do ogłoszonej edycji mogą aplikować instytucje realizujące program w trwającym sezonie artystycznym. Została również uproszczona procedura i forma składania wniosków (wyłącznie w formie elektronicznej).

Termin naboru wniosków upływa 15 maja 2018 r. Projekty zostaną wybrane do dofinansowania do 31 maja 2018 r.

 

Program „Dyrygent – rezydent” adresowany jest do polskich instytucji muzycznych oraz do młodych polskich dyrygentów – absolwentów lub osób posiadających licencjat na wydziale dyrygentury symfoniczno-operowej do dwóch lat od ukończenia studiów magisterskich lub otrzymania stopnia licencjata. Realizacja programu odbywa się poprzez rezydencje dyrygenckie w zawodowych zespołach orkiestrowych (priorytet I) oraz w teatrach operowych i muzycznych (priorytet II).

Priorytet I polega na czynnym udziale dyrygenta-rezydenta w przygotowaniach co najmniej czterech programów koncertowych w sezonie artystycznym instytucji koncertowej – filharmonii lub orkiestry oraz na samodzielnym przygotowaniu i poprowadzeniu minimum dwóch koncertów. Obligatoryjne jest zamieszczenie w programach koncertów samodzielnie przygotowywanych i prowadzonych przez dyrygenta-rezydenta co najmniej jednego utworu polskiego kompozytora.

Priorytet II program polega na czynnym udziale dyrygenta-rezydenta w przygotowaniach co najmniej dwóch premier lub dwóch wznowień lub jednej premiery i jednego wznowienia dzieł scenicznych (z gatunku: opera, operetka, balet, musical, przedstawienie dla dzieci) w teatrach operowych lub muzycznych (na zasadzie asystowania, nie zaś samodzielnego ich przygotowywania). W ramach rezydencji dyrygent-rezydent powinien samodzielnie poprowadzić co najmniej trzy spektakle w ramach przygotowywanych tytułów. Preferowane jest zamieszczenie w programie rezydencji jednego dzieła scenicznego muzyki polskiej.

Ogłoszenie dyrektora Instytutu, regulamin, formularze aplikacyjne i rozliczeniowe znajdują się na stronie internetowej IMiT w zakładce „programy”.