Wersja do druku

Udostępnij

9 i 10 listopada w Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego, Paweł Jaskółka poprowadzi cztery koncerty edukacyjne z cyklu „Młoda Filharmonia”.

W programie koncertów „Młoda Filharmonia – Oblicza Polski w muzyce” znajdą się Uwertura Polonia R. Wagnera, Trzy tańce na orkiestrę op. 34 (I i III taniec) H.M. Góreckiego, Bogurodzica, Mazur z opery Straszny Dwór S. Moniuszki, Harnasie K. Szymanowskiego (fragmenty) i Pieśni powstańcze J. Gawlasa (wybór).

Wystąpią Orkiestra Symfoniczna i Chór Filharmonii Śląskiej pod batutą Pawła Jaskółki. Przygotowanie chóru – Jarosław Wolanin. Prelegent – Regina Gowarzewska.

Paweł Jaskółka w sezonie 2016/2017 pełni funkcję dyrygenta-rezydenta Filharmonii Śląskiej. Koncert jest współorganizowany i współfinansowany w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca „Dyrygent – rezydent”.

Więcej informacji o koncercie i rezydencji na stronie Filharmonii Śląskiej.

Paweł Jaskółka

Urodził się w 1988 roku w Jaśle. Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia w Krośnie ukończył z wyróżnieniem w zakresie gry na trąbce. W 2006 roku podjął studia w Akademii Muzycznej w Krakowie pod kierunkiem prof. dra hab. Mieczysława Tomaszewskiego (kompozycja i teoria muzyki, specjalność teoria muzyki). Ukończył je z wyróżnieniem (2011), a jego praca magisterska Narodowy aspekt muzyki polskiej w latach 1795-1918, została opublikowana pod tym samym tytułem przez wydawnictwo Akademii Muzycznej w Krakowie (2014). Podczas studiów uczestniczył m.in. w kursach Międzynarodowej Akademii Bachowskiej Helmutha Rillinga i jako wykonawca w licznych koncertach Chóru Akademii Muzycznej, Krakowskiego Chóru Kameralnego i Chóru Polskiego Radia w Krakowie. W roku akademickim 2010/11 był stypendystą miasta Krakowa.

Ukończył studia licencjackie z zakresu dyrygentury jako ostatni absolwent w klasie prof. Jerzego Katlewicza (2013). Uczestniczył w kursach mistrzowskich m.in. Colina Mettersa, Jean-Luc Tingauda oraz Alexandra Liebreicha. Studia dyrygenckie II stopnia w klasie prof. dra hab. Mirosława Jacka Błaszczyka Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach zakończył w 2015 r. z oceną celującą. Jako dyrygent prowadził koncerty Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej im. H.M. Góreckiego, Orkiestry Symfonicznej i Orkiestry Kameralnej Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Chóru Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach.

Obecnie jest uczestnikiem Środowiskowych Studiów Doktoranckich (kompozycja i teoria muzyki, specjalność: teoria muzyki) Akademii Muzycznej w Krakowie. Prowadzi też pracę dydaktyczną w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz w szkołach muzycznych na terenie województwa małopolskiego. Ponadto jest członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma Teoria muzyki. Studia, interpretacje, dokumentacje.