Wersja do druku

Udostępnij

23 maja 2018 r. w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej wybierającej projekty przeznaczone do realizacji w ramach edycji programu „Dyrygent – rezydent” na sezon 2018 /2019.

W skład komisji opiniującej wnioski weszli eksperci rekomendowani przez Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (prof. Elżbieta Wiesztordt-Sulecińska), Zrzeszenie Filharmonii Polskich (dr hab. Adam Klocek) oraz przedstawiciele Instytutu Muzyki i Tańca (prof. Tadeusz Strugała, Brygida Błaszczyk-Podhajska).

Do programu zgłoszono 7 aplikacji. Komisja konkursowa dokonała wyboru 5 rezydencji.

Lista projektów wybranych do dofinansowania:

Elbląska Orkiestra Kameralna – Mateusz Rusowicz (kwota dofinansowania: 29 000 zł)

Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” im. Wojciecha Kilara – Daniel Sałaciński
(kwota dofinansowania: 20 000 zł)

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego – Joanna Natalia Ślusarczyk (kwota dofinansowania: 25 000 zł)

Toruńska Orkiestra Symfoniczna – Radosław Droń (kwota dofinansowania: 20 000 zł)

Opera Wrocławska – Rafał Karczmarczyk (kwota dofinansowania: 17 100 zł)

Zgodnie z regulaminem programu komisja wybrała projekty przeznaczone do realizacji biorąc pod uwagę poprawność formalną wniosków, wartość merytoryczną planowanej rezydencji, CV dyrygenta i dostarczony przez niego materiał audio-video oraz zdolność organizacyjną i poziom artystyczny instytucji.