Wersja do druku

Udostępnij

Z przyjemnością informujemy o uruchomieniu kolejnych edycji zainicjowanych i realizowanych przez Instytut Muzyki i Tańca programów: „Nowe interpretacje” i „Szkoła mistrzów tradycji”.

Program „Nowe interpretacje” adresowany jest do polskich artystów muzyków prowadzących indywidualną działalność artystyczną oraz do zespołów pozainstytucjonalnych i służy wspieraniu wykonań polskiej muzyki, zwłaszcza słabo rozpowszechnionej w polskim życiu muzycznym.

Program polega na prezentacji utworów kompozytorów wskazanych w danej edycji programu. Ważnym elementem programu jest, aby utwory te po raz pierwszy znalazły się w koncertowym repertuarze danego artysty lub zespołu.

Chęć przystąpienia do uczestnictwa w programie zgłaszają do IMiT łącznie artysta wykonawca lub zespół artystów wraz z organizatorem koncertu, festiwalu lub innej publicznej
i otwartej dla słuchaczy imprezy muzycznej. W ramach realizacji programu IMiT zapewnia wsparcie finansowe obejmujące pokrycie kosztów honorariów artystów wykonawców oraz zawiera umowę o współorganizacji z organizatorem wydarzenia muzycznego.

Przedmiotem II edycji programu „Nowe interpretacje” są dzieła Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, Karola Lipińskiego i Tadeusza Bairda.

Program „Szkoła mistrzów tradycji” skierowany jest do polskich instytucji i organizacji zajmujących się kultywowaniem rodzimej muzyki tradycyjnej oraz do polskich artystów muzyków ludowych i ma na celu upowszechnianie umiejętności tradycyjnej gry na instrumentach i śpiewu podczas specjalnie organizowanych warsztatów.

Chęć uczestnictwa w programie zgłaszają wspólne organizator warsztatów i artysta lub grupa artystów muzyków ludowych. IMIT zapewnia pokrycie kosztów honorariów muzyków prowadzących warsztaty i części kosztów organizacyjnych związanych z realizacją warsztatów.

Czas realizacji II edycji programów „Nowe interpretacje” i „Szkoła mistrzów tradycji” obejmuje wydarzenia organizowane w okresie od 15 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.
W obu programach termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 31 grudnia 2011 roku,
zaś termin wyboru wniosków przeznaczonych do realizacji do 10 stycznia 2012 roku.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w II edycjach programów.

Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce {cms_selflink page=”programy”}.