Wersja do druku

Udostępnij

W warunkach, w których realizowanie publicznych wystąpień artystycznych na żywo jest ograniczone, dyrektorzy instytucji kultury mogą poszerzyć katalog prac artystycznych, a tym samym wypłacać artystom dodatkowe wynagrodzenia – to oficjalna interpretacja obowiązujących przepisów i wytyczna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W czwartek, 23 kwietnia 2020 roku, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński skierował pismo do dyrektorów instytucji kultury, w którym zwraca uwagę, że przyznawanie dodatkowego wynagrodzenia artystom jedynie na podstawie końcowego wykonania utworu (na przykład za udział przedstawieniu lub koncercie) „można uznać za niepełne”.

Według dokonanej przez MKiDN wykładni zapisów Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (art. 31a ust. 1) nie ma żadnych prawnych przeszkód, aby –  w warunkach ograniczenia możliwości publicznych wystąpień na żywo –  katalog prac artystycznych, za które pracownikom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, był poszerzany.

Minister wskazał, że „wyliczenie” czynności ujętych w omawianym przepisie nie ma charakteru zamkniętego i nie wyczerpuje wszystkich sytuacji, w których pracownik artystyczny może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie. „Istotne jest natomiast, by czynność lub czynności, za które takie wynagrodzenie jest przyznane, polegały na tworzeniu, opracowywaniu lub artystycznym wykonywaniu utworów (…)” – wskazało Ministerstwo, wyjaśniając przy okazji, że „miejscem” tych prac może być również Internet.

„(…) Istnieje prawna możliwość zmiany regulaminów wynagradzania, tak aby powiązać wypłatę dodatkowego wynagrodzenia z pracą artystyczną realizowaną poza siedzibą instytucji w ramach zespołów lub indywidualnych planów każdego pracownika. Dlatego, w warunkach ograniczenia realizacji publicznych występów artystycznych na żywo, należy rozważyć poszerzenie w regulaminie wynagrodzeń katalogu prac artystycznych, za które przysługuje dodatkowe wynagrodzenie” – głosi komunikat Ministerstwa.

A co może znaleźć się w katalogu? Na przykład przyswojenie i opracowanie interpretacji nowych utworów zleconych przez pracodawcę, utrzymywanie w gotowości wykonawczej repertuaru już wykonywanego zgodnie z planem określonym przez pracodawcę oraz wszelkie aktywności służące realizacji misji edukacyjnej instytucji kultury.

Więcej o dodatkowych wynagrodzeniach w sytuacji zawieszenia działalności instytucji kultury na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.