Wersja do druku

Udostępnij

W odpowiedzi na inicjatywę dyrekcji Instytutu Muzyki i Tańca o tworzeniu Narodowego Archiwum Tańca, Archiwum Muzyki Polskiej i Kolekcji Nagrań Muzyki Polskiej, ogłoszoną w sierpniu 2018 roku, stale napływają do Instytutu darowizny od osób i instytucji, które przekazują pro publico bono swoje prywatne zbiory. W rezultacie na naszą prośbę do Instytutu Muzyki i Tańca do końca maja 2019 wpłynęły czterdzieści trzy donacje od osób prywatnych i instytucji.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom za czynny udział przy tworzeniu zbiorów archiwalnych oraz bibliotecznych w Instytucie Muzyki i Tańca.

Otrzymaliśmy ogółem: 1063 książek, 156 płyt CD, 6 płyt DVD, 2338 druków ulotnych, 542 czasopism, 3509 fotokopii i zdjęć, 87 mikrofilmów i negatywów, 32 kasety VHS.

Przekazane materiały są zgromadzone w Instytucie, systematyczne opisywane i udostępnianie dla zainteresowanych, szczegółowe wykazy darowanych zbiorów dostępne są na miejscu w bibliotece IMiT.

Poniżej zamieszczamy imienną listę darczyńców w kolejności alfabetycznej, którzy ofiarowali swoje zbiory w okresie od lutego do maja 2019 roku.

Darczyńcy indywidualni: 

p. Aleksandra Dziurosz, 

p. Wojciech Jankowski,

p. Elżbieta Markowska,

p. Mirosław Pachowicz,

p. Hanna Raszewska-Kursa,

p. Janina Romańska-Werner,

p. Bronisław Tumiłowicz.

Darczyńcy instytucjonalni:

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”

Szczegóły akcji na stronie: http://imit.org.pl/ogloszenia/inne/2820