Wersja do druku

Udostępnij

20.08, godz.13.30 Karol Tymiński The Doll House [work in progress]
20.08, godz. 16.30 Harakiri Farmers
21.08, godz. 15.30 Karol Tymiński The Doll House [work in progress]
21.08, godz. 16.30 Harakiri Farmers Moskwa
20-21.08 Ramona Nagabczyńska Turao/Dziw (instalacja)

The Doll House
Choreografia i wykonanie: Karol Tymiński
Muzyka: Sam Crawford Światła: Jan Cybis
Produkcja: Fundacja Burdąg, Fundacja C/U, Open Latitudes (Latitudes Contemporaines- Lille, Les Halles – Bruxelles, L’Arsenic – Lausanne, Le Manège-Mons/Maison Folie, Festiwal Ciało/Umysł) w ramach programu Kultura Unii Europejskiej.

Utopijna wizja amerykańskiego społeczeństwa lat pięćdziesiątych, a w szczególności ikona kobiety i przypisane jej role stanowią centralną oś spektaklu Doll House. Wychodząc od krytycznej analizy feministycznej, oscylując pomiędzy fikcją teatru a teatralnością rzeczywistości, performer zostaje skonfrontowany z imperatywem perfekcjonizmu, który w pop kulturze sam w sobie stanowi ikonę w skali globalnej.

Moskwa
Reżyseria: Wojtek Klimczyk
Choreografia i taniec: Dominika Knapik
Muzyka: Morton Feldman „Palais de Mari”, wykonanie: Dobrochna Krówka
Zrealizowano w ramach stypendium z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Występ w MicaMoca dofinansowany ze środków Instytutu Adama Mickiewicza.

Moskwa – duet tancerki i pianistki. Skupiona, minimalistyczna, nielinearna narracja inspirowana „Trzema siostrami” Czechowa i postacią Vivien Leigh. Tematem jest szaleństwo potraktowane jako teatralna forma, gest sztuczności doprowadzony do maniakalnej precyzji. Taniec i muzyka Mortona Feldmana zazębiają się możliwie najściślej tworząc polifoniczną strukturę na granicy ekspresji i autyzmu.

Turao / Dziw
pomysłodawczyni: Ramona Nagabczyńska
wykonawcy: Jerzy Funkiewicz, Aleksandra Lemm, Michał Piróg
zastępcy wykonawców: Weronika Pelczyńska, Joanna Płóciennik, Diana Gajownik, Dominika Korycka
zdjęcia: Bolesław Kielak, Miguel Nieto
realizator dźwięku / reżyser świateł: Miguel Nieto
soundscape (post-produkcja): Marcin Malinowski, Kuba Słomkowski
reżyseria: Alexander Pawlik, Marta Mierzejewska i Daniel Kwiatkowski, Ramona Nagabczyńska i Miguel Nieto
montaż: Miguel Nieto, Alexander Pawlik

Instalacja to dwa filmy przedstawiające skomplikowane relacje pomiędzy widzem a autorami oraz płynność w przeistaczaniu i zamianie tych ról podczas kolejno następujących po sobie etapów procesu. Jeden film przedstawia produkty, które powstają na etapie tworzenia materiału. W tym czasie dochodzi do konfrontacji założeń autora z wyobrażonymi oczekiwaniami potencjalnych widzów oraz zderzenia z rzeczywistością. Szybko okazuje się, że jednoznaczne pojęcie autorstwa jest fikcją i każdy na pewnym etapie jest zarówno widzem jak i autorem. Drugi film to eksperyment formalny o podobnej tematyce-traktuje o konieczności redystrybucji autorstwa i przekazania tegoż czasem w ręce widza.