Wersja do druku

Udostępnij

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca oraz zespołem badawczym projektu Kartografie obcości, pod kierownictwem dr hab. Magdaleny Środy ogłasza nabór na tematyczne rezydencje performatywne dla polskich artystów w 2018 roku. Zaproszenie do udziału w miesięcznym programie rezydencji i realizacji projektów, których punktem wyjścia będą tematy wypracowane w ramach projektu badawczego Kartografie obcości, skierowane jest do polskich artystów szeroko rozumianych sztuk performatywnych – performerów, choreografów, artystów pracujących na styku tych dyscyplin.

 

Tematy:

1. Czy odwołując się do rozpoznań francuskiej filozofki Catherine Malabou dotyczących pojęcia  plastyczności, możemy badać ciało pod kątem rozpięcia między mocą nadawania formy a mocą destrukcyjną?
2. Co odsłania się, kiedy odrzucimy dualistyczne podziały będące często źródłem wykluczenia, jak swój/obcy, mężczyzna/kobieta, zachodni/orientalny, cywilizowany/barbarzyński, język/ciało, teoria/praktyka, kultura/natura, pismo/obraz, człowiek/zwierzę?

Termin rezydencji: kwiecień albo maj 2018

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 grudnia 2017

 

Organizatorzy oferują:

– stypendium w wysokości 4000 zł brutto

– budżet produkcyjny (od 5000 zł do 15 000 zł)

– prywatną przestrzeń łączącą funkcje mieszkania i pracowni (dla artystów spoza Warszawy)

– dostęp do Sali im. Wojciecha Krukowskiego w Laboratorium (terminy do negocjacji w zależności od specyfiki zaproponowanego projektu rezydencyjnego)

– współpracę z zespołem badawczym projektu Kartografie obcości

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres:

opencall@u-jazdowski.pl

 

Aplikacja powinna mieć formę jednego pliku w formacie pdf zawierającego w tytule imię i nazwisko (np. Imię_Nazwisko.pdf) i obejmującego następujące elementy:

–  koncepcję projektu wraz z szacunkowym budżetem brutto,

– CV,

–  portfolio — plik o maksymalnej wielkości 10 MB.

 

Termin ogłoszenia wyników: ok. 15 stycznia 2018

Do udziału w projekcie zaproszonych zostanie maksymalnie troje artystów/artystek. Z tego minimum jeden choreograf/choreografka.  Decyzja o wyborze konkretnych kandydatów zostanie podjęta na podstawie oceny ich dotychczasowego dorobku oraz przedstawionego projektu. Wyboru dokona komisja składającą się z kuratorki Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, przedstawiciela Instytutu Muzyki i Tańca oraz grantu badawczego Kartografie obcości.

 

Od organizatorów:

U-Jazdowski Rezydencje to kuratorski program rezydencji artystycznych. Twórcy różnych dyscyplin oraz kuratorzy biorący udział w programie mogą realizować projekty artystyczne i eksperymentować na wybranych przez siebie polach. Rozumiemy rezydencje jako medium dla działań artystycznych, które pozwalają na poszukiwanie innych modeli prezentacji niż wystawa. Prowadzimy projekty badawcze mapujące miasto, angażujące środowiska lokalne oraz wspieramy wymianę wiedzy. Promujemy ideę mobilności w Polsce i szeroko rozumianej Europie Wschodniej.

 

Rezydencje performatywne odbywają się w ramach wątku tematycznego Vanishing Points, w ramach którego interesują nas praktyki artystyczne, gdzie porzucony zostaje prymat obiektu na rzecz procesualności, intermedialności, efemeryczności. Performans rozumiemy tu szeroko jako formę ekspresji, która ma charakter interdyscyplinarny, łącząc w sobie doświadczenia z obszaru sztuk wizualnych, teatru, tańca, muzyki, wideo, poezji i filmu; i która pozwala na krytyczną refleksję nad współczesnymi modelami produkcji obecnymi na rynku sztuki, a także samym obiegiem sztuki.

www.u-jazdowski.pl

 

 

Kartografie obcości to projekt badawczy, którego przedmiotem badań jest problem obcości i jego immanentne związki z wykluczeniem. Celem badań jest stworzenie nowatorskiej, pogłębionej płaszczyzny analizy tego problemu oraz zbudowanie na niej platformy, dzięki której będziemy mogli nie tylko lepiej rozumieć takie fenomeny jak „obcość” i „wykluczenie”, ale i próbować przezwyciężać je w kontekście kulturowym, antropologicznym, społecznym i politycznym. Niezbędnym warunkiem realizacji projektu jest odrzucenie podejścia separatystyczno-dualistycznego, które oddziela teorię od praktyki, humanistykę od nauk przyrodniczych, naukę od sztuki, ciało od tożsamości, toż-samego od „obcych”, podmiot od przedmiotu itp. Projekt wymaga więc przeprowadzenia szeregu interdyscyplinarnych analiz, a inspiruje go nadzieja na holistyczne i praktyczne wnioski.

 

Zespół badawczy: dr hab. Magdalena Środa, dr Małgorzata Gurowska, dr Monika-Rogowska-Stangret, dr Monika Rosińska, dr Agnieszka Sosnowska, dr Agata Szydłowska, mgr Iuliia Lashchuk

kartografieobcosci.uw.edu.pl

 

Partner: Instytut Muzyki i Tańca