Wersja do druku

Udostępnij

Cel:

Prowadzenie badań naukowych w zaniedbanych obszarach polskiej muzyki oraz tańca.

Opis:

Program „Białe plamy – muzyka i taniec” (stanowiący kontynuację programu pn. „Muzyczne białe plamy”) skierowany jest do polskich i zagranicznych badaczy, którzy planują prowadzenie badań naukowych w Polsce lub na świecie, dotyczących zaniedbanych i mało znanych obszarów polskiej muzyki lub tańca.

Tematy badań zgłaszane są do Instytutu bezpośrednio przez wnioskującego o udział w programie badacza lub grupę badaczy (do 3 osób).

Edycja programu na lata 2018 / 2019 trwa od 1 sierpnia 2018 roku do 30 kwietnia 2019 roku.

Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańcaz dnia 10 maja 2018 r. o terminie i trybie naboru zgłoszeń do programu „Białe plamy – muzyka i taniec” edycja 2018 / 2019

Termin nadsyłania zgłoszeń do edycji programu w latach 2018 / 2019 upływa w dniu 15 czerwca 2018 r.

Zgłoszenia należy przysyłać wyłącznie w wersji elektronicznej (zeskanowany i podpisany wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami a i b należy przysłać w jednym pliku PDF) na adres: imit@imit.org.pl w terminie do 15 czerwca 2018 roku włącznie z tytułem wiadomości: Wniosek do programu „Białe plamy – muzyka i taniec”.

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję opiniującą upływa w dniu 20 lipca 2018 r. Po tym terminie lista projektów zatwierdzonych przez komisję zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu.

W przypadku niewyczerpania pełnej puli środków przeznaczonych na edycję programu – edycja 2018 / 2019, Dyrektor IMiT może w dalszym terminie ogłosić drugą turę naboru zgłoszeń.

Budżet edycji programu w edycji 2018 / 2019 wynosi 150 000 zł.

Wzór formularza aplikacyjnego dostępny jest są na stronie IMiT: www.imit.org.pl / zakładka: Programy.

 

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

Maxymilian Bylicki – Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca

Aleksandra Dziurosz – Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca

Brygida Błaszczyk-Podhajska Główny specjalista ds. programowych, tel. 22 829 20 15, brygida.blaszczyk@imit.org.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

REGULAMIN PROGRAMU

FORMULARZ APLIKACYJNY


OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

Dotychczasowe rezultaty:

Efektem zakończonych sześciu edycji (2011-2017) programu „Muzyczne białe plamy” jest 47 dofinansowanych prac badawczych, w tym 7 prac badaczy zagranicznych. Są to zarówno prace naukowe, jak i katalogi twórczości, rekonstrukcje utworów czy przygotowania do wydań źródłowych. Prace, w całości lub we fragmentach, sukcesywnie publikowane są na stronie internetowej www.imit.org.pl w zakładce „materiały”. Część z tych prac została opublikowana również przez rozmaite wydawnictwa, także zagraniczne. Są to zarówno książki (np. Zygmunt Mycielski – Andrzej Panufnik: Korespondencja. Część 1: Lata 1949–1969, opr., wstęp i komentarze Beata Bolesławska-Lewandowska, Warszawa 2016), katalogi (Katalog organów w kościołach ewangelickich Opolszczyzny, opr. Grzegorz Poźniak; Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego), jak i publikacje nutowe (np. Pieśni młodzieńcze K. Regameya w oprac. J. Stankiewicza, W. Gładysz i A. Bednarczyk, Musica Iagellonica 2014; Daniel Magnus Gronau. 517 Fugen, opr. Andrzej Szadejko; Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku). Dzięki materiałom nutowym powstałym w ramach programu, dzieła niektórych nieznanych lub wymagających popularyzacji twórców, m.in. utwory z klasztorów pijarów w Podolińcu i Archiwum Opactwa Cystersów w Krakowie-Mogile zrekonstruowane przez ks. Dariusza Smolarka (z klaszoru w Podolińcu wraz z Aleksandrą Czech), mogły zabrzmieć w wersji koncertowej. Planowane są kolejne wydawnictwa naukowe i nutowe wykorzystujące efekty programu „Muzyczne białe plamy”.