Wersja do druku

Udostępnij

15 czerwca 2018 r. upływa termin naboru wniosków do programu Instytutu Muzyki i Tańca  „Białe plamy – muzyka i taniec”.

Program, stanowiący kontynuację programu realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca pn. „Muzyczne białe plamy”, adresowany jest do polskich i zagranicznych badaczy planujących prowadzenie badań naukowych w zaniedbanych i mało znanych obszarach polskiej muzyki oraz tańca.

Badania w ramach programu mogą dotyczyć polskiej muzyki i tańca w szerokim ujęciu chronologiczno-gatunkowym i dotyczyć np. twórczości kompozytorskiej, działalności artystycznej, aktywności muzykologicznej, recepcji muzyki lub tańca, zagadnień związanych z historią, teorią, estetyką tańca polskiego, w szczególności tańca scenicznego oraz kultury muzycznej i tanecznej w Polsce. Oczekiwanym efektem wykonanych prac są opracowania w formie pisemnej, np. prace muzykologiczne, artykuły naukowe, katalogi twórczości, bazy danych, rekonstrukcje utworów lub opracowania źródłowo-krytyczne.

Program skierowany jest do osób z wyższym wykształceniem i posiadających tytuł magistra, które mogą wykazać się dokonaniami w pracy badawczej. Temat badań zgłasza bezpośrednio badacz lub grupa badaczy (do 3 osób).

Realizacja ogłoszonej edycji programu na lata 2018/2019 trwa od 1 sierpnia 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń do programu upływa w dniu 15 czerwca 2018 roku, zaś termin wyboru projektów 20 lipca 2018 r. Budżet edycji wynosi 150 tys. złotych.

Ogłoszenie dyrektora Instytutu, regulamin i formularz aplikacyjny znajdują się na stronie internetowej IMiT w zakładce „programy”.

 

Efektem zakończonych sześciu edycji (2011-2017) programu „Muzyczne białe plamy” jest 47 dofinansowanych prac badawczych, w tym 7 prac badaczy zagranicznych. Są to zarówno prace naukowe, jak i katalogi twórczości, rekonstrukcje utworów czy przygotowania do wydań źródłowych. Prace, w całości lub we fragmentach, sukcesywnie publikowane są na stronie internetowej www.imit.org.pl w zakładce „materiały”. Część z tych prac została opublikowana również przez rozmaite wydawnictwa, także zagraniczne. Są to zarówno książki (np. Zygmunt Mycielski – Andrzej Panufnik: Korespondencja. Część 1: Lata 1949–1969, opr., wstęp i komentarze Beata Bolesławska-Lewandowska, Warszawa 2016), katalogi (Katalog organów w kościołach ewangelickich Opolszczyzny, opr. Grzegorz Poźniak; Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego), jak i publikacje nutowe (np. Pieśni młodzieńcze K. Regameya w oprac. J. Stankiewicza, W. Gładysz i A. Bednarczyk, Musica Iagellonica 2014; Daniel Magnus Gronau. 517 Fugen, opr. Andrzej Szadejko; Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku). Dzięki materiałom orkiestrowym powstałym w ramach programu, dzieła niektórych nieznanych lub wymagających popularyzacji twórców, m.in. utwory z klasztorów pijarów w Podolińcu i Archiwum Opactwa Cystersów w Krakowie-Mogile zrekonstruowane przez ks. Dariusza Smolarka (z klaszoru w Podolińcu wraz z Aleksandrą Czech), mogły zabrzmieć w wersji koncertowej. Planowane są kolejne wydawnictwa naukowe i nutowe wykorzystujące efekty programu „Muzyczne białe plamy”.