Wersja do druku

Udostępnij

15 lipca 2019 r. w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej wybierającej projekty przeznaczone do realizacji w ramach programu „Białe plamy – muzyka i taniec” edycja 2019/2020.

W skład komisji weszli przedstawiciele Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich – dr hab. Agnieszka Draus, Polskiego Forum Choreologicznego – Urszula Loba-Wilgocka, Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk – dr Jacek Jackowski oraz Instytutu Muzyki i Tańca – Brygida Błaszczyk-Podhajska.


Spośród 32 zgłoszonych wniosków komisja wybrała do dofinansowania następujące projekty badawcze:

1. „Pamiętnik do nauki harmonii” (1871) Stanisława Moniuszki – zapomniana XIX-wieczna metoda nauczania – Miłosz Aleksandrowicz (kwota dofinansowania: 7 000 zł)

2. Życie, działalność i twórczość Andrzeja Bieżana – Bolesław Błaszczyk (kwota dofinansowania: 10 000 zł)

3. Korespondencja Romana Palestra z Polskim Wydawnictwem Muzycznym (1945-1989) – Beata Bolesławska-Lewandowska, Magdalena Borowiec, Lech Dzierżanowski (kwota dofinansowania: 18 000 zł)

4. Opracowanie krytyczno-źródłowe „Rozprawy o melodii i śpiewie” Józefa Elsnera – Joanna Dzidowska, Krzysztof Bilica (kwota dofinansowania: 18 000 zł)

5. Bibliografia polskich druków muzycznych z udziałem gitary wydanych w latach 1901-1939 – Wojciech Gurgul (kwota dofinansowania: 3 500 zł)

6. Historia tańca w Krakowie i regionie w latach 1918-1952. Przygotowanie słownika biograficznego tańca w Krakowie i Małopolsce w okresie 1918-2018 – uzupełnienie i redakcja biogramów twórców Krzysztof Hliniak, Agnieszka Gorczyca, Magdalena Malska (kwota dofinansowania: 18 000 zł)

7. Prace przygotowawcze do wydania katalogu twórczości Andrzeja Koszewskiego oraz stworzenie pierwszej części katalogu (lata 1936-1969) – Maria Koszewska, Iwona Fokt, Ewa Fabiańska-Jelińska (kwota dofinansowania: 18 000 zł)

8. Bronisława Niżyńska – baletmistrzyni i choreografka Polskiego Baletu Reprezentacyjnego (1937-1938) – Ewa Kretkowska, Marianna Jasionowska (kwota dofinansowania: 10 000 zł)

9. Polskie pieśni ludowe ze zbiorów doc. Uladzimira Vasileviča – Anastasiya Niakrasava (kwota dofinansowania: 10 000 zł)

10. Studio Eksperymentalne Polskiego Radia – twórczość nieznana, niezbadana, zapomniana – Barbara Okoń-Makowska, Ewa Nidecka, Krzysztof Kostrzewa (kwota dofinansowania: 18 000 zł)

11. Analiza i publikacja twórczości fortepianowej Antoniego Kątskiego – Anna Parkita (kwota dofinansowania: 9 500 zł)

12. Przygotowanie do wydania poloników muzycznych znajdujących się w zachowanych rękopisach pochodzących z klasztoru pijarów w Podolińcu (…). Krytyczna edycja źródłowa utworów osiemnastowiecznego, pochodzącego z Czech, polskiego kompozytora, pijara o. Justa Franciszka Caspara SchP (o. Justus Joseph a Desponsatione BMV) – Dariusz Smolarek (kwota dofinansowania: 10 000 zł)

Zgodnie z regulaminem programu komisja wybrała projekty przeznaczone do realizacji biorąc pod uwagę poprawność formalną wniosków oraz szereg kryteriów merytorycznych wymienionych w regulaminie, w szczególności: zgodność zgłoszonego tematu badania z celem programu; unikatowość i czasochłonność prowadzonego badania; zaplanowanie zadań i harmonogram prac, umożliwiające osiągnięcie wymiernych efektów badań i dostarczenie ich do Instytutu w wymaganym regulaminowo terminie; w przypadku pracy ze źródłami – premiowanie dokumentacji i interpretacji źródeł mało znanych, rozproszonych i trudno dostępnych, zwłaszcza z upływem czasu; w przypadku rekonstrukcji utworu lub opracowań źródłowo-krytycznych materiałów nutowych – adekwatność tematu i założonego efektu do rodzaju realizowanych prac; dostosowanie wysokości oczekiwanych honorariów do wkładu pracy oraz ewentualnych dodatkowych kosztów związanych np. z kwerendami w Polsce i za granicą, a także dotychczasowe osiągnięcia badacza oraz jego kompetencje i doświadczenie badawcze w proponowanym obszarze badań.


Z 32 wniosków zostało wytypowanych 12, choć zdaniem komisji na dofinansowanie zasługiwało więcej projektów – komisja priorytetowo potraktowała tematy, które zostały przez nią uznane za rzeczywiste „białe plamy”. Wytypowanie takiej liczby projektów spowodowało konieczność przyznania mniejszych kwot niż wnioskowane, w opinii komisji umożliwiających jednak ich realizację i przedłożenie spodziewanych efektów.