Wersja do druku

Udostępnij

Instytut Muzyki i Tańca do swoich priorytetowych zadań zalicza wszechstronne wspieranie artystów muzyków i tancerzy. Obecna sytuacja związana z pandemią może być trudna pod względem ekonomicznym, zawodowym, społecznym, a także psychicznym.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom środowiska, Instytut Muzyki i Tańca uruchamia bezpłatny pakiet wspieraMY dla artystów muzyków i tancerzy.

W jego skład wchodzą:

Mamy nadzieję, że ta forma wsparcia będzie konstruktywna, inspirująca i satysfakcjonująca. Jesteśmy otwarci na sugestie środowiska co do zakresu oferowanej pomocy.

Korzystanie z poszczególnych części pakietu wspieraMY łączy się z akceptacją odpowiednich regulaminów, które są dostępne na stronie Instytutu Muzyki i Tańca.

Osoba do kontaktu w sprawach związanych z pakietem:

Joanna Rowicka z Pracowni Edukacji i Psychologii Muzyki Instytutu Muzyki i Tańca (edukacja@imit.org.pl)

Kto może skorzystać z pakietu

Zapraszamy osoby pełnoletnie z dwóch grup zawodowych:

 • artystów muzyków – absolwentów szkół i uczelni muzycznych, wykonawców i teoretyków, nauczycieli szkół muzycznych, kompozytorów, dyrygentów,
 • artystów tancerzy – absolwentów szkół baletowych i uczelni artystycznych kształcących w dziedzinie tańca, wykonawców, profesjonalnych pedagogów tańca, choreografów, teoretyków tańca i choreologów.

Poradnictwo psychologiczne on-line

Rozwój kultury muzycznej i tanecznej jest możliwy dzięki inicjatywom i zaangażowaniu artystów muzyków i tancerzy. Zdajemy sobie sprawę, że obecna sytuacja epidemiologiczna w kraju i na świecie może być trudna emocjonalnie.

Blisko 40% dorosłych cierpi z powodu problemów z codziennym funkcjonowaniem, przechodzi różne kryzysy, którym – przy odpowiednim wsparciu psychologicznym – można z powodzeniem stawić czoła.

Kiedy warto skorzystać ze wsparcia psychologa

Poradnictwo psychologiczne może okazać się znaczącym wsparciem w tych okresach w życiu, kiedy:

 • przytłacza nas bieżąca sytuacja i dopadają nas różne kryzysy życiowe,
 • cierpimy na trudności z przystosowaniem się do warunków życia i pracy,
 • odczuwamy niezasadny lęk, niepokój,
 • doświadczamy przygnębienia, apatii, długotrwałej melancholii i obniżenia nastroju,
 • mamy poczucie obniżonej samooceny czy braku poczucia sensu życia,
 • mamy trudności z radzeniem sobie w trudnych sytuacjach,
 • nie kontrolujemy negatywnych emocji – złości, gniewu, wściekłości,
 • nie radzimy sobie z konfliktami z osobami ze swojego otoczenia, krytyką.

Kim są psychologowie współpracujący z Instytutem Muzyki i Tańca?

Za organizację poradnictwa odpowiada Pracownia Edukacji i Psychologii Muzyki Instytutu Muzyki i Tańca. Porad psychologicznych udzielają eksperci, działając zgodnie z Kodeksem Etycznym Psychologa. Ze względu na profil zawodowy naszych odbiorców do współpracy zaprosiliśmy osoby, które znają specyfikę zawodów artystycznych, a ponadto mają kompetencje psychologiczne związane z tym obszarem działalności kulturalnej.

Ilona Borowska-Łopatkiewicz

Psycholożka, coach, trener umiejętności miękkich. Od 2015 roku wspiera tancerzy w procesie przekwalifikowania zawodowego. W ramach programu prowadzonego przez Instytut Muzyki i Tańca prowadziła konsultacje i warsztaty dla tancerzy, m.in. z obszaru komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem czy pojawiającymi się zmianami w życiu.

Przez wiele lat pracowała z osobami znajdującymi się w kryzysie oraz borykającymi się z trudnościami natury psychologicznej. Wspiera klientów w samodzielnym dokonywaniu zmian i poszukiwaniu nowych umiejętności. Uważa, że zmiana to szansa na rozwój.

Małgorzata Chmurzyńska

Doktor nauk humanistycznych, psycholog muzyki, psycholog społeczny, muzykolog, muzyk. Wieloletni pracownik naukowy, wykładowca psychologii ogólnej i psychologii muzyki, kierownik Pracowni Psychologii i Pedagogiki Muzyki na UMFC w Warszawie.

Nauczycielka fortepianu i przedmiotów ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym I i II st. Autorka i redaktorka licznych publikacji poświęconych psychologii i pedagogice muzycznej. Aktywna uczestniczka wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji psychologiczno-muzycznych, zjazdów i kongresów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Odznaczona Medalem Gloria Artis 2006.

Zasiada w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Polskich Muzyków Artystów.

Anna Sąsiadek

Była pierwszą solistką baletu Opery Bałtyckiej i solistką w Teatrze Wielkim w Warszawie.

Absolwentka psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, terapeutka integracji sensorycznej, ukończyła 1 stopień kursu Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. W 2014 otrzymała dyplom z kursu arteterapii w Barcelonie. W 2020 ukończyła kurs Codarts Master of Art Therapies.

Wykładowca psychologii tańca oraz tańca klasycznego na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Współpracowała jako psycholog z Ogólnokształcącą Szkołą Baletową im. Turczynowicza w Warszawie. Współpracuje przy projektach z zespołami dziecięcymi, młodzieżowymi, a także z grupami osób o różnych typach niepełnosprawności.

Jak wygląda konsultacja z psychologiem

Nadrzędnym celem spotkania jest:

 • zidentyfikowanie problemu – psycholog pomoże omówić i zrozumieć aktualny problem, z którym dana osoba się zgłasza. Wstępna diagnoza pozwoli określić, z czego wynikają trudności, jakie są czynniki utrwalające problem i utrudniające jego samodzielne przezwyciężenie;
 • poszukiwanie nowych, alternatywnych i satysfakcjonujących sposobów rozwiązania problemu – psycholog pomoże ustabilizować sytuację, a także ustalić kolejne etapy działania prowadzące do zmian w pożądanym kierunku.

Psycholog udzielający porady może wykonać testy badające np. osobowość. Może zaproponować wykonanie badania psychologicznego, a także zasugerować, gdzie w razie potrzeby uzyskać bardziej zaawansowaną pomoc.

Jak technicznie przebiega konsultacja z psychologiem

Konsultacje dla muzyków odbywają się we wtorki i w soboty. Konsultacje dla tancerzy odbywają się we czwartki, piątki i soboty.

Na konsultacje można się zapisać w wirtualnym kalendarzu na stronie Instytutu Muzyki i Tańca imit.org.pl w wyświetlającym się okienku Rezerwacja. Przy zapisie zostaną Państwo poproszeni o pozostawienie swojego adresu mailowego. Po udanym zapisie otrzymają Państwo potwierdzenie drogą mailową. Psycholog skontaktuje się z Państwem najpóźniej godzinę przed poradą, by ustalić formę spotkania. Gwarantujemy poufność porady zgodnie z wewnętrznym regulaminem Instytutu Muzyki i Tańca.

Konsultacja trwa 40 minut i jest bezpłatna.

Dowiedz się więcej

W odróżnieniu od psychoterapii poradnictwo psychologiczne jest krótkotrwałą relacją z psychologiem (od jednego do kilku spotkań) ukierunkowaną na doraźną pomoc. Z poradnictwa mogą skorzystać osoby, które nie zawsze potrafią poradzić sobie z trudnościami życia codziennego, z obowiązkami zawodowymi i wyzwaniami wynikającymi z przebywania w określonym środowisku czy też z realizacją własnych aspiracji i celów w zderzeniu z rzeczywistością. Konsultacje psychologiczne mają służyć optymalizacji funkcjonowania artysty zarówno w zakresie wykorzystywania posiadanych zdolności, jak i rozwoju potencjału twórczego.

Poradnictwo psychologiczne przeznaczone jest także dla osób zainteresowanych rozwojem swoich umiejętności metapoznawczych: samopoznaniem, samowiedzą, samoświadomością swoich mocnych i słabych stron, optymalnym rozwijaniem swoich zdolności, a zatem – poprawą jakości swojego życia w różnych wymiarach.

Instytut Muzyki i Tańca nie prowadzi długoterminowej psychoterapii.

Poradnictwo prawne on-line

Kiedy warto skorzystać ze wsparcia prawnego

Prawnicy współpracujący z Instytutem Muzyki i Tańca udzielają wsparcia we wszystkich kwestiach prawnych związanych z obecną sytuacją związaną z pandemią, a dotyczącą pracy artystycznej lub zawodowej. Obejmuje to w szczególności porady dotyczące wszystkich form zatrudnienia (umowa o pracę oraz umowy cywilne), możliwych form wsparcia indywidualnego (np. zwolnienia z ZUS) czy sposobu kontynuowania lub rozwiązywania umów (np. umów niewykonanych z powodu epidemii; umów skrajnie niekorzystnych).

Kim są prawnicy współpracujący z Instytutem Muzyki i Tańca

Kancelaria BIS LAW to zespół specjalistów prawa i pasjonatów sztuki. Od niemal trzydziestu lat zajmuje się obsługą osób i podmiotów prowadzących działalność kulturalną oraz muzyczną, w tym Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi czy publicznej rozgłośni radiowej. Kancelaria z sukcesem prowadzi i prowadziła liczne spory sądowe, negocjacje i postępowania polubowne z zakresu prawa autorskiego, prawa konkurencji czy kontraktów. Pozwala to na dobór i zaoferowanie odpowiednich rozwiązań w czasie kryzysu wywołanego pandemią.

Jak przebiega konsultacja z prawnikiem

Aby skorzystać ze wsparcia prawnego, należy przesłać do kancelarii maila na adres prawnik@imit.org.pl. W mailu powinny się znaleźć:

 • opis problemu,
 • wszelkie dokumenty z nim związane (np. umowę o dzieło zawartą z teatrem, która obecnie nie jest wykonana).

Prawnicy skontaktują się z Państwem w ciągu trzech dni roboczych. Jeśli zagadnienie okaże się szczególnie skomplikowane, czas oczekiwania może być dłuższy, o czym zostaną Państwo poinformowani.

Porady są udzielane przede wszystkim w formie mailowej (przy zagadnieniach prostszych) lub także telefonicznej (przy zagadnieniach bardziej skomplikowanych lub jeśli prawnik będzie potrzebował od Państwa dodatkowych informacji). Kontakt telefoniczny zainicjuje prawnik, kancelaria nie udostępnia swojego numeru telefonu.

Gwarantujemy poufność porady zgodnie z wewnętrznym regulaminem Instytutu Muzyki i Tańca.

Kontakt

prawnik@imit.org.pl

Baza wiedzy w zakresie możliwości uzyskania wsparcia finansowego

Wiele instytucji oferuje możliwości wsparcia dla artystów. W bazie, która jest aktualizowana na bieżąco, znajdują się przydatne linki do programów stypendialnych, grantowych i socjalnych, również tych przygotowanych specjalnie na czas pandemii.

Baza jest dostępna w formie pliku pdf do pobrania na stronie Instytutu Muzyki i Tańca imit.org.pl. Informacje o możliwościach pozyskania wsparcia są także udostępniane w mediach społecznościowych Instytutu.

Baza wiedzy z 4 czerwca.

Regulaminy związane z pakietem wspieraMY

Regulamin określający zasady wsparcia psychologicznego

Informacja dotycząca przetwarzania danych związanych z poradnictwem psychologicznym

Regulamin określający zasady wsparcia prawnego

Informacja dotycząca przetwarzania danych związanych z poradnictwem prawnym

Materiały prasowe do pobrania

Informacja prasowa

Logotypy

* Grafika wspieraMY zawiera fotografię autorstwa Marty Ankiersztejn-Węgier.