Wersja do druku

Udostępnij

31 maja br. w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej wybierającej projekty przeznaczone do realizacji w ramach III edycji programu „Artysta – rezydent”.

W skład komisji weszli eksperci zgłoszeni przez Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (Arkadiusz Kubica), Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków (Krzysztof Malicki) oraz przedstawiciel Instytutu Muzyki i Tańca (Brygida Błaszczyk-Podhajska).

Komisja wybrała do dofinansowania w ramach programu projekty złożone przez następujących wnioskodawców:

Aldona Bartnik  – Fundacja Akademia Muzyki Dawnej

MagDuś Duo – Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”

Sepia Ensemble – Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

Maria Sławek – Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie

Michał Szymanowski – Toruńska Orkiestra Symfoniczna

W opinii komisji, wybrane projekty dobrze realizują założenia programu, jakimi są promocja i prezentacja młodych polskich wykonawców, którzy dzięki rezydencjom staną się bardziej rozpoznawalni w życiu muzycznym i zyskają szansę na zintensyfikowanie swojej działalności koncertowej. Przy wyborze wniosków komisja sugerowała się również poziomem artystycznym wykonawców, zaproponowanymi programami koncertowymi oraz doświadczeniem instytucji podejmujących się zorganizowania rezydencji.

Pełny protokół obrad komisji dostępny jest w zakładce programy.