Wersja do druku

Udostępnij

30 maja br. w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej wybierającej projekty przeznaczone do realizacji w ramach II edycji programu „Artysta – rezydent”.

W skład komisji weszli eksperci zgłoszeni przez Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (Arkadiusz Kubica), Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków (Krzysztof Malicki) oraz przedstawiciel Instytutu Muzyki i Tańca (Brygida Błaszczyk-Podhajska).

Komisja wybrała do dofinansowania w ramach programu projekty złożone przez następujących wnioskodawców:

  1. Ensemble Barocum – Pałac w Rybnej
  2. Rafał Grząka – Elbląska Orkiestra Kameralna
  3. Rafał Łuc – Orkiestra Muzyki Nowej
  4. Marcin Zdunik – Filharmonia Narodowa
  5. Dawid Biwo – Opera Krakowska

W opinii komisji, wszystkie prawidłowo złożone i zgodne z regulaminem wnioski przedstawiają projekty rezydencji, które dobrze realizują założenia programu, jakimi są promocja i prezentacja młodych polskich wykonawców, którzy dzięki rezydencjom staną się bardziej rozpoznawalni w życiu muzycznym i zyskają szansę na zintensyfikowanie swojej działalności koncertowej. Zaproponowane honoraria zostały przez komisję zmniejszone stosownie do puli środków dostępnych w drugiej edycji programu na rzecz chęci dofinansowania jak największej liczby projektów. Komisja wyraziła zaniepokojenie z powodu małej liczby złożonych do programu wniosków i zachęca instytucje do inwestowania w młodych artystów poprzez proponowanie im i realizowanie rezydencji artystycznych.

Pełny protokół obrad komisji dostępny jest w zakładce programy.