Wersja do druku

Udostępnij

29 maja br. w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej wybierającej projekty przeznaczone do realizacji w ramach I edycji programu „Artysta – rezydent”.

W skład komisji weszli eksperci zgłoszeni przez Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (Arkadiusz Kubica), Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków (Krzysztof Malicki) oraz przedstawiciel Instytutu Muzyki i Tańca (Brygida Błaszczyk-Podhajska).

Komisja wybrała do dofinansowania w ramach programu projekty złożone przez następujących wnioskodawców:

  1. Airis Quartet – Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”
  2. Przemysław Baiński – Opera Bałtycka w Gdańsku
  3. Katarzyna Budnik-Gałązka – Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga
    w Kielcach
  4. Extempore – Muzeum Historii Katowic
  5. Magdalena Karolak – Capella Cracoviensis
  6. Stefan Plewniak – Fundacja Akademia Muzyki Dawnej

Komisja, kierując się regulaminem i założeniami programu „Artysta – rezydent” przy wyborze projektów przeznaczonych do dofinansowania, wzięła pod uwagę szereg czynników, m.in. atrakcyjność i różnorodność programu, z uwzględnieniem miejsca w zaproponowanym repertuarze muzyki polskiej.

W opinii komisji wybrane projekty najlepiej realizują założenie programu, jakim jest promocja i prezentacja młodych polskich wykonawców, którzy dzięki rezydencjom staną się bardziej rozpoznawalni w życiu muzycznym i zyskają szansę na zintensyfikowanie swojej działalności koncertowej.

Zaproponowane honoraria zostały przez komisję zmniejszone stosownie do puli środków dostępnych w pierwszej edycji programu na rzecz chęci dofinansowania jak największej liczby projektów

Pełny protokół obrad komisji dostępny jest w zakładce „programy”.