Wersja do druku

Udostępnij

Uprzejmie przypominamy, że 30 kwietnia upływa termin składania wniosków do nowego programu Instytutu Muzyki i Tańca „Artysta – rezydent”.

Program skierowany jest do młodych polskich artystów wykonawców oraz do polskich instytucji muzycznych – filharmonii, orkiestr symfonicznych lub kameralnych i innych zespołów prowadzących regularną działalność koncertową, a także oper i teatrów muzycznych.

Do programu mogą przystąpić soliści – instrumentaliści i śpiewacy oraz zespoły (kameralne, wokalne i mieszane) do dziewięciu osób, reprezentujące różne formacje stylistyczne. Zespoły zakwalifikowane do programu powinny wykazać się przynajmniej rocznym stażem działalności artystycznej. W programie mogą wziąć udział polscy artyści do 35 roku życia, absolwenci uczelni artystycznych, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów magisterskich.

Na prośbę jednego z teatrów muzycznych, w związku z tym, że występujący w nich artyści często są absolwentami szkół teatralnych, wprowadzono do regulaminu rozszerzenie polegające na dopuszczeniu do udziału w programie osób, które ukończyły nie tylko uczelnie muzyczne.

Główne cele programu to wspieranie i promocja młodych polskich wykonawców, ułatwienie im debiutu oraz zachęcenie polskich instytucji i zespołów do podejmowania współpracy z młodymi polskimi artystami.

Realizacja programu odbywa się poprzez rezydencje artystyczne solistów oraz zespołów w instytucjach artystycznych (priorytet I) oraz rezydencje solistów śpiewaków w teatrach operowych i muzycznych (priorytet II).

W ramach programu IMiT pokryje koszty honorariów uczestniczących w programie solistów i zespołów.

Pierwsza, pilotażowa edycja programu obejmuje sezon artystyczny 2015/2016. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 30 kwietnia 2015 r., zaś termin wyboru projektów w dniu 31 maja br.

Szczegółowe informacje o programie wraz z regulaminem i formularzami aplikacyjnymi dostępne są na stronie www.imit.org.pl w zakładce „programy”.