Wersja do druku

Udostępnij

cele:

Prezentacja i promocja młodych polskich artystów.

Zachęcenie polskich instytucji kultury i zespołów do podejmowania współpracy z młodymi polskimi artystami.

Promocja polskiej twórczości kompozytorskiej.

opis:

Realizacja programu odbywa się poprzez rezydencje artystyczne solistów oraz zespołów w instytucjach artystycznych (priorytet I) oraz rezydencje solistów śpiewaków w teatrach operowych i muzycznych (priorytet II).

Priorytet I – rezydencja w instytucjach i zespołach polega na występie  solisty lub zespołu w minimum 3 koncertach w sezonie artystycznym. W ramach rezydencji możliwa jest organizacja różnych form koncertów – np. recitali solowych, koncertów edukacyjnych, koncertów kameralnych i symfonicznych.

Priorytet II – rezydencja w operach i teatrach muzycznych polega na czynnym udziale śpiewaka w przygotowaniach minimum dwóch premier lub wznowień dzieł scenicznych (z gatunku: opera, operetka, musical, przedstawienie dla dzieci) oraz występie w minimum 3 spektaklach w  ramach każdego z przygotowywanych tytułów.

W ramach programu IMiT pokryje koszty honorariów uczestniczących w programie solistów i zespołów.

Chęć przystąpienia do uczestnictwa w programie zgłaszają do Instytutu łącznie solista/zespół i instytucja.

III edycja programu obejmuje sezon 2017/2018.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 20 kwietnia 2017 r.
Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa, a także w wersji elektronicznej na adres mailowy imit@imit.org.pl. O zakwalifikowaniu wniosku decyduje data stempla pocztowego. Termin wyboru projektów upływa w dniu 31 maja 2017 r.

budżet: III edycja – 60 tys. zł

osoby odpowiedzialne:

Andrzej Kosowski – Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca
Brygida Błaszczyk-Podhajska – Specjalista ds. programowych (brygida.blaszczyk@imit.org.pl, tel. 22 829 20 15)

dotychczasowe rezultaty:

Zakończyła się pierwsza, pilotażowa edycja programu. Zakończyło się pięć rezydencji artystycznych. W sezonie 2015/2016 odbyło się 14 koncertów i 7 spektakli operowych z udziałem artystów i zespołów objętych rezydencjami. Uczestniczyło w nich ok. 5 400 słuchaczy.

Powstał reportaż „Artysta – rezydent” poświęcony rezydentom pierwszej edycji programu. Reportaż można obejrzeć w dwóch wersjach językowych na stronie www.imit.org.pl w zakładce materiały/resources oraz na kanale youtube IMITpolska.

W sezonie 2016/2017 odbywa się druga edycja programu.

Do III edycji programu zgłoszono 13 aplikacji (20.05. 2017 r.)

Komisja konkursowa dokonała wyboru 5 rezydencji (31.05. 2017 r.)

KOMISJA OCENIAJĄCA WNIOSKI

PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:


PRZEWODNIK – Wprowadzenie do III edycji programu

REGULAMIN

FORMULARZ APLIKACYJNY PRIORYTET I

FORMULARZ APLIKACYJNY PRIORYTET II

WZÓR ROZLICZENIA MERYTORYCZNEGO I FINANSOWEGO PRIORYTET I

WZÓR ROZLICZENIA MERYTORYCZNEGO I FINANSOWEGO PRIORYTET II

Lista utworów zamówionych i prawykonanych lub zaplanowanych do wykonania w ramach programu IMiT „Kompozytor rezydent” (I, II, III, IV, V, VI edycja)

Informacje na temat utworów powstałych w wyniku realizacji programu MKiDN „Kolekcje”, priorytet „Zamówienia kompozytorskie” znajdują się na stronie www.zamowieniakompozytorskie.pl