Wersja do druku

UdostępnijZapraszamy Państwa do współpracy przy tworzeniu trzech kolekcji – Narodowego Archiwum Tańca, Archiwum Muzyki Polskiej i Kolekcji Nagrań Muzyki Polskiej. Zbiory te obejmują wszelkie nagrania audio i wideo, publikacje książkowe, a także ikonografie, pamiątki oraz wszelkie inne archiwalia związane z muzyką polską i tańcem polskim.

Jest to zarówno realizacja statutowych zadań Instytutu (§ 4 ust. 1.3 i § 5 ust. 1.3 – ochrona dziedzictwa kulturowego związanego z muzyką polską i tańcem polskim), jak i efekt zgłaszanej przez środowisko profesjonalnych muzyków i tancerzy potrzeby dostępu do dokumentacji dotychczasowych dokonań w zakresie sztuk wykonawczych i badań naukowych w obszarze muzyki i tańca.

Zarówno sztuka muzyczna, jak i taneczna opierają się na ulotnym ze swej istoty wykonaniu dzieła. Dzięki nowym technologiom powstają liczne utrwalenia tych wykonań, które nie są wprowadzane do obiegu komercyjnego, co nie zmniejsza ich wartości artystycznej. Celem Instytutu jest zapewnienie informacji o tych nagraniach w katalogu dostępnym on-line na stronach internetowych Instytutu, a także stworzenie możliwości ich posłuchania lub obejrzenia w ogólnodostępnej czytelni Instytutu w centrum Warszawy przy ul. Aleksandra Fredry 8.

Inne archiwalia, związane z muzyką i tańcem, przekazane przez obecnych właścicieli, najczęściej artystów wykonawców lub ich spadkobierców, zabezpieczone i właściwie opracowane przez Instytut, będą również mogły być udostępnione dla badaczy lub popularyzatorów sztuki, wzbogacając polską kulturę.

Informacje o darczyńcach będą zamieszczone na przekazanych materiałach, które udostępnimy w czytelni Instytutu (chyba że darczyńcy pragną pozostać anonimowi).

Obecnie czytelnicy biblioteki Instytutu Muzyki i Tańca mają możliwość korzystania na miejscu z 4660 egz. (wszystkie pozycje w bibliotece) w tym: 808 książek tanecznych, 1273 książek muzycznych, 628 dokumentów wideo, 1005 dokumentów audio, 747 periodyków, 157 publikacji nutowych i innych. 

Katalog ze zbiorami bibliotecznymi dostępny jest online poprzez stronę IMIT oraz bezpośrednio z wortalu szukamksiążki.pl 

Liczymy na pomoc i doświadczenie osób oraz instytucji, zaangażowanych w sprawy ochrony kultury polskiej przy propagowaniu i realizacji tego przedsięwzięcia.

Wszelkie sugestie, komentarze i wsparcie w prowadzeniu tej akcji będą dla nas niezwykle ważne. Wspólnie możemy uratować wiele wartościowych książek czy płyt przed zapomnieniem lub zniszczeniem.

Informacji udziela koordynatorka tego przedsięwzięcia Iwona Surleta (tel. 22 829 20 08).

 Z wyrazami szacunku 

Dyrekcja Instytutu Muzyki i Tańca

______________________________

* Kolekcje dotyczą darowizn wobec których nie toczy się żadne postępowanie, ani nie stanowiących przedmiotu zabezpieczenia. 

* Instytut Muzyki i Tańca może pokryć koszty przesyłki przekazywanych darowizn.

 

NASZ ADRES: 

Instytut Muzyki i Tańca

ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa 

e-mail: czytelnia[@]imit.org.pl

________________________

Materiały do pobrania

  1. plakat Narodowego Archiwum Tańca, plakat Archiwum Muzyki Polskiej, plakat Kolekcji Nagrań Muzyki Polskiej 
  2. grafiki internetowe Narodowego Archiwum Tańca, Archiwum Muzyki Polskiej i Kolekcji Nagrań Muzyki Polskiej