Wersja do druku

Udostępnij

W dniu 15 marca  w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej wybierającej projekty przeznaczone do realizacji w ramach I edycji programu zamówień kompozytorsko-choreograficznych „Agon”.

W skład komisji weszli eksperci rekomendowani przez Otwarte Forum Środowisk Tańca (Ilona Trybuła), Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków (Aleksandra Dziurosz), Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej (Jarosław Siwiński) oraz przedstawiciel IMiT (Brygida Błaszczyk).

Spośród sześciu złożonych projektów komisja wybrała do dofinansowania ze strony IMiT projekty złożone przez następujących wnioskodawców:

Stowarzyszenie Artystyczne „Muzyka Centrum”- spektakl DZOĒ (AUDIO ART FESTIVAL) – muzyka: Aleksandra Gryka, choreografia: Dominika Knapik

Stowarzyszenie Teatralne Chorea – spektakl ISLA CISNEROS (Międzynarodowy Festiwal Teatralny RETRO/PER/SPEKTYWY 2012) – muzyka: Artur Zagajewski, choreografia: Iga Załęczna

Komisja przy wyborze projektów przeznaczonych do dofinansowania zwróciła szczególną uwagę na sformułowane we wniosku zasady i przebieg planowanej współpracy kompozytora i choreografa  podczas całego procesu powstawania dzieła. Istotnym kryterium wyboru dofinansowanych wniosków były także spójność i klarowność koncepcji oraz jej zgodność z założeniami programu. Komisja brała też pod uwagę dotychczasowy dorobek artystyczny kompozytora, choreografa i innych artystów zaangażowanych w projekt oraz profil festiwalu będącego producentem spektaklu, kompatybilny
z zaplanowanym do wykonania dziełem. Komisja zarekomendowała do realizacji w ramach programu projekty, jej zdaniem, najpełniej łączące wartość artystyczną i walory poznawcze.

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w programie i gratulujemy autorom dofinansowanych projektów. Mamy nadzieję, iż realizacja programu „Agon” przyczyni się do ożywienia współpracy kompozytorsko-choreograficznej  i wzbogacenia repertuaru festiwali.

Szczegółowe informacje dotyczące wyboru projektów oraz protokół obrad komisji dostępne są
w zakładce programy.