Wersja do druku

Udostępnij

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu zaprasza do nadsyłania wniosków o przyznanie ogólnopolskiej Nagrody im. Oskara Kolberga.

Nagroda ustanowiona w 1974 r. w dorocznych edycjach honoruje artystów tworzących w dziedzinach ludowej sztuki plastycznej i rękodzieła, literatury ludowej, śpiewu, muzyki instrumentalnej i tańca; wyróżnia twórców kultywujących tradycje i autentyczne wartości kultury swoich regionów, organizatorów przedsięwzięć artystycznych popularyzujących folklor i sztukę; nagradza badaczy, animatorów i dokumentatorów kultury tradycyjnej, którzy wzorem Oskara Kolberga, gromadzą i przekazują wiedzę o kulturze ludowej, dokumentują, opracowują naukowo, chronią i zachowują dla przyszłych pokoleń.

Nagroda przyznawana jest w sześciu kategoriach: 1) plastyki, muzyki, śpiewu, tańca, instrumentalistów; 2) literatury ludowej; 3) kapel; 4) zespołów folklorystycznych; 5) badaczy, naukowców, regionalistów, popularyzatorów oraz 6) nagroda honorowa dla instytucji i osób działających na rzecz kultury ludowej.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz o wykorzystanie formularzy zamieszczonych na stronie internetowej http://www.nagrodakolberg.pl/regulamin.

Prosimy o zwrócenie uwagi na nowy formularz wniosku oraz termin zakończenia naboru zgłoszeń kandydatur do Nagrody, który upływa 30 marca 2020 roku.

Adres do korespondencji:

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

Al. Jana Pawła II / 11, 26-400 Przysucha

tel. 48 675 22 48; muzeumok@muzeum-radom.pl

Konkurs ogłaszany jest i nadzorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizatorem konkursu, w imieniu Ministra, jest Instytut Muzyki  i Tańca we współpracy z Muzeum Wsi Radomskiej i Fundacją „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło.