Wersja do druku

Udostępnij

30 listopada br. upływa termin naboru wniosków do przyszłorocznych edycji czterech programów departamentu muzyki Instytutu Muzyki i Tańca – „Nowe interpretacje”, „Szkoła mistrzów tradycji”, „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych” i „Jazzowy debiut fonograficzny”.

Program „Nowe interpretacje” skierowany jest do polskich artystów muzyków prowadzących indywidualną działalność artystyczną oraz zespołów pozainstytucjonalnych. Służy wspieraniu wykonań polskiej muzyki, zwłaszcza tej niedostatecznie rozpowszechnionej w polskim życiu koncertowym.

W ramach programu IMiT dofinansowuje honoraria artystów, którzy po raz pierwszy włączają do swojego repertuaru i prezentują publicznie utwory kompozytorów wskazanych w danej edycji programu.

Przedmiotem IV edycji programu są dzieła Marcina Mielczewskiego, Juliusza Zarębskiego i Andrzeja Panufnika, którego 100 rocznicę urodzin będziemy obchodzić w 2014 roku.

Program „Szkoła mistrzów tradycji” nawiązuje do rozpowszechnionej w wielu krajach idei podtrzymywania lokalnych tradycji muzycznych, technik wykonawczych oraz unikalnych sposobów myślenia muzycznego i komunikacji. Celem programu jest upowszechnienie, podczas specjalnie organizowanych warsztatów, tradycyjnych technik gry na instrumentach oraz śpiewu i tańca.

W ramach programu IMiT dofinansowuje honoraria artystów prowadzących warsztaty oraz część kosztów organizacyjnych związanych z ich realizacją.

Program „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych” ma na celu naukę i upowszechnianie praktycznych umiejętności budowy polskich instrumentów ludowych oraz wiedzy o ich roli w kulturze Polski metodą bezpośredniego przekazu mistrz-uczeń. Możliwe są dwie formy zgłoszenia udziału i uczestnictwa w programie – poprzez warsztaty organizowane instytucjonalnie lub poprzez indywidualne kursy nauki budowy instrumentów ludowych.

W ramach programu IMiT dofinansowuje honorarium mistrza-artysty ludowego prowadzącego warsztaty i część kosztów organizacyjnych warsztatów lub honorarium mistrza prowadzącego warsztaty indywidualne i honorarium artysty-ucznia za wykonanie projektu zbudowanego podczas warsztatów instrumentu.

Program „Jazzowy debiut fonograficzny” skierowany jest do polskich muzyków jazzowych oraz do mających siedzibę w Polsce firm fonograficznych.

Program polega na zrealizowaniu nagrania płytowego debiutujących wykonawców muzyki jazzowej (prowadzących działalność indywidualną lub zespołową) w formie płyty CD z równoczesnym wprowadzeniem plików do sprzedaży w formacie cyfrowym.

Ważnym elementem programu jest, aby nagranie płyty było pierwszym nagranym albumem w życiu artystycznym wykonawcy lub przynajmniej połowy wszystkich członków zespołu. Maksymalny wiek uczestnika programu to 28 lat (w przypadku zespołu wylicza się średnią arytmetyczną).

Program ma na celu zwiększenie liczby debiutów i nagrań muzyki jazzowej, ułatwienie wejścia na rynek muzyczny nowym zespołom i solistom, a także animację jazzowej twórczości kompozytorskiej (przynajmniej 25% czasu trwania nagrania musi zostać poświęcone muzyce polskiej z obligatoryjnym nagraniem przynajmniej 1 nowego utworu polskiego kompozytora).

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami programów  i uczestnictwa w ich przyszłorocznych edycjach. Regulaminy i formularze aplikacyjne dostępne są na stronie IMiT
w zakładce programy.