Wersja do druku

Udostępnij

Przypominamy, że 30 listopada mija termin naboru wniosków do kolejnych edycji czterech programów departamentu muzyki IMiT:

  • „Nowe interpretacje” (III edycja)
  • „Szkoła mistrzów tradycji” (III edycja)
  • „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych” (II edycja)
  • „Jazzowy debiut fonograficzny” (II edycja)

 

„Nowe interpretacje”

Program skierowany jest do polskich artystów muzyków prowadzących indywidualną działalność artystyczną (solistów, dyrygentów, chórmistrzów) oraz zespołów pozainstytucjonalnych (kameraliści, chórzyści) i polega na prezentacji utworów jednego wskazanych kompozytorów lub kompozytorów wskazanej epoki.

W ramach programu IMiT dofinansowuje honoraria artystów, którzy po raz pierwszy prezentują publicznie dzieła polskich kompozytorów wskazanych w danej edycji programu w kwocie do 10 tys. zł. za koncert.

Przedmiotem III edycji programu są utwory Józefa Wieniawskiego i Witolda Maliszewskiego oraz muzyka jasnogórska – kompozytorzy polscy [zestaw utworów polskich kompozytorów wymienionych w Katalogu tematycznym rękopisów i druków muzycznych kapeli wokalno-instrumentalnej na Jasnej Górze, Paweł Podejko, Kraków 1992, Wydawnictwo OO. Paulinów, Musica Claromontana t. 12].

Chęć przystąpienia do uczestnictwa w programie zgłaszają do IMiT łącznie artysta wykonawca lub zespół artystów wraz z organizatorem koncertu, festiwalu lub innej publicznej i otwartej dla słuchaczy imprezy muzycznej.

więcej informacji

 

„Szkoła mistrzów tradycji”

Program skierowany jest do polskich instytucji i organizacji zajmujących się kultywowaniem rodzimej tradycji muzycznej oraz do polskich artystów muzyków ludowych.

Program polega na organizowaniu przez instytucje i organizacje społeczne warsztatów w trakcie których artyści muzycy ludowi przekazują umiejętności tradycyjnego wykonawstwa w zakresie gry na instrumentach, śpiewu i tańca.

W ramach programu IMiT dofinansowuje honoraria artystów prowadzących warsztaty oraz część kosztów organizacyjnych związanych z ich realizacją.

Chęć przystąpienia do uczestnictwa w programie zgłaszają łącznie organizator warsztatów i artysta muzyk ludowy lub grupa artystów muzyków prowadzących warsztaty.

więcej informacji

 

„Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych”

Możliwe są dwie formy zgłoszenia udziału i uczestnictwa w programie: poprzez organizowanie przez instytucje i organizacje społeczne warsztatów, w trakcie których artyści -muzycy ludowi i moderatorzy przekazują umiejętności praktyczne i wiedzę w zakresie budowy instrumentów ludowych lub poprzez indywidualne kursy nauki budowy instrumentów  ludowych.

W ramach programu  IMiT dofinansowuje – honorarium mistrza-artysty ludowego prowadzącego warsztaty i część kosztów organizacyjnych warsztatów (priorytet I) lub honorarium mistrza prowadzącego indywidualny kurs nauki i honorarium artysty-ucznia za wykonanie projektu zbudowanego instrumentu (priorytet II).

więcej informacji

 

„Jazzowy debiut fonograficzny”

„Jazzowy debiut fonograficzny” polega na zrealizowaniu nagrania płytowego debiutujących wykonawców muzyki jazzowej w formie płyty CD z równoczesnym wprowadzeniem plików do sprzedaży w formacie cyfrowym.

Program jest skierowany do polskich artystów muzyków prowadzących indywidualną lub zespołową działalność artystyczną z zakresu muzyki jazzowej oraz do mających siedzibę w Polsce firm fonograficznych. Ważnym elementem programu jest, aby nagranie płyty było pierwszym nagranym albumem w życiu artystycznym wykonawcy lub przynajmniej połowy wszystkich członków zespołu.

Program pełni także funkcję animacyjną dla jazzowej twórczości kompozytorskiej – przynajmniej 25% czasu trwania nagrania musi zostać poświęcone muzyce polskiej z obligatoryjnym nagraniem przynajmniej 1 nowego utworu polskiego kompozytora.

więcej informacji

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami programów  i uczestnictwa w przyszłorocznych edycjach.