Raport obejmuje najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia artystyczne, naukowe oraz edukacyjne, odnoszące się do postaci i twórczości Nowowiejskiego w badanym okresie, zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Wersja do druku

Udostępnij

Raport o obecności muzyki i postaci Feliksa Nowowiejskiego w Polsce i na świecie w latach 2007-2017 powstał na zlecenie Instytutu Muzyki i Tańca. Jego autorką jest Ilona Dulisz. Przyjęte w niniejszym opracowaniu lata obejmują czas między 130. a 140. rocznicą urodzin kompozytora. W okresie tym miały miejsce ważne jubileusze, jak stulecie powstania Roty w 2010 oraz 70. rocznica śmierci kompozytora w 2016, ogłoszonym przez Sejm RP Rokiem Feliksa Nowowiejskiego. Obchody Roku z uwagi na zbieżność rocznicy urodzin i śmierci kompozytora trwały do końca 2017.

Raport obejmuje najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia artystyczne, naukowe oraz edukacyjne, odnoszące się do postaci i twórczości Nowowiejskiego w badanym okresie, zarówno w kraju, jak i zagranicą. W kolejnych rozdziałach Raportu znajdują się informacje na temat wydawnictw nutowych oraz audiowizualnych (tu wyjątkowo przedstawione zostały wydania partytur i płyt CD z utworami Nowowiejskiego również z lat wcześniejszych), a także wykonań dzieł kompozytora podczas koncertów filharmonicznych, operowych, festiwali i konkursów. Uwzględnione zostały publikacje oraz konferencje i sesje naukowe, poświęcone Nowowiejskiemu. W Raporcie mowa jest o utworach inspirowanych muzyką kompozytora i miejscach Jego pamięci, jak również o formach popularyzacji postaci i twórczości Nowowiejskiego. Dane zawarte w Raporcie pozwalają prześledzić rosnące zainteresowanie kompozytorem w ostatnich latach, szczególnie w Roku Feliksa Nowowiejskiego.

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.