This film documents workshops on playing and singing traditional music of central Poland, held as part of the 1st Master School of Tradition, a programme of the Institute of Music and Dance in Warsaw, in conjunction with the festival “Mazurkas of the World”.

Wersja do druku

Udostępnij

This film documents workshops on playing and singing traditional music of central Poland, held as part of the 1st Master School of Tradition, a programme of the Institute of Music and Dance in Warsaw, in conjunction with the festival “Mazurkas of the World”.

The workshops took place on 14-16 October 2011 at the Mazovia Region Centre of Culture and Arts in Warsaw.

Artists/instructors:

Jan Gaca – violin
Tadeusz Kubiak – violin
Sławomir Czekalski – Polish accordion
Adam Tarnowski drum  
Vocal Band of Gałki Rusinowskie singing
Piotr Zgorzelski – dancing
and: Maciej Żurek, Ewa Grochowska, Janusz Prusinowski

Workshops organised by: The “Mazurkas of the World” Foundation [Fundacja Wszystkie Mazurki Świata]

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.