Wersja do druku

Udostępnij

WHEN MY SPIRIT CATCHES LIGHT LIKE A FLAMING TORCH for chamber ensemble, 4 actors, choir and live electronics premiere, held on 30 August 2013 at the Ośrodek Harcerski Pod Buczem in Górki Wielkie.

 

wykonawcy / performers:
Krzysztof Lasoń, skrzypce / violin
Zbigniew Kaleta, klarnet / clarinet
Marek Andrysek, akordeon / accordion
Stanisław Lasoń, wiolonczela / violoncello
Michał Żymełka, perkusja / percussion
Małgorzata Pikus, Katarzyna Słupczyńska, Bogusław Słupczyński, Dariusz Waraksa, aktorzy / actors
Chór Kameralny Ad Libitum / Ad Libitum Chamber Choir
Izabella Zielecka-Panek, przygotowanie chóru / choir director
Krzysztof Gawlas, partia elektroniczna / electronics

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.