Wersja do druku

Udostępnij

THE SILESIAN CONCERTO for 23 string instruments premiere, held on 18 October 2013 at the Audytorium Biblioteki Śląskiej in Katowice.

 

wykonawcy / performers:
Śląska Orkiestra Kameralna / Silesian Chamber Orchestra
Jan Wincenty Hawel, dyrygent / conductor

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.