Wersja do druku

Udostępnij

MUSIC FOR STRINGS premiere, held on 14 May 2014 at the Witold Lutosławski Concert Studio in Warsaw.

 

wykonawcy / performers:
Orkiestra Kameralna Polskiego Radia AMADEUS / AMADEUS Chamber Orchestra of Polish Radio
Anna Duczmal-Mróz, dyrygent / conductor

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.